BERGEN - De gemeente Bergen heeft, net als elke gemeente in Nederland, de opdracht vanuit het Rijk om elk jaar meer vergunninghouders te huisvesten. Om de druk op de woningmarkt te verminderen is de gemeente op zoek naar geschikte woonruimtes in de verschillende kernen. Het college heeft het plan om het (voormalige) uitvaartcentrum Bergen aan het Molenweidtje en de bijbehorende dienstwoning om te bouwen tot onzelfstandige wooneenheden. Hier kunnen de komende vijf jaar vergunninghouders worden gehuisvest.

“Op deze manier worden geen woningen aan de reguliere woningvoorraad onttrokken en kan de gemeente Bergen voldoen aan de taakstelling van het Rijk”, zegt wethouder Peter van Huissteden (Wonen). Voor het eerste halfjaar van 2017 moet de gemeente 23 personen huisvesten. Met de huisvesting van elf vergunninghouders op het Molenweidtje en zeven via een soortgelijk project van KennemerWonen in Egmond aan Zee heeft de gemeente de taakstelling bijna gehaald.

Plan voor uitvaartcentrum

Het uitvaartcentrum wordt geschikt gemaakt als woonruimte voor elf vluchtelingen met een status. Zij komen hier “op kamers te wonen”. Dat wil zeggen dat zij elk een wooneenheid krijgen en keuken en douche delen. Zij zullen intensief worden begeleid door Villex in samenwerking met Vluchtelingenwerk bij hun integratie in de wijk en in Nederland. De vergunninghouders die door de gemeente Bergen worden gehuisvest, zijn met name afkomstig uit Syrië en Eritrea.

Plan voor dienstwoning

De dienstwoning wordt geschikt gemaakt voor vier vergunninghouders die wachten op nareizigers. Ook dit zijn onzelfstandige eenheden. De vergunninghouder komt pas in aanmerking voor een zelfstandige woning als bekend is wanneer zijn of haar gezin naar Nederland komt.

Overeenstemming met huidige huurders

Het uitvaartcentrum werd niet vaak meer gebruikt voor uitvaarten en opbaringen en Yarden heeft het huurcontract per 1 februari beëindigd. Het pand staat op de gemeentelijke vastgoedlijst op de nominatie om af te stoten. De gemeente maakt binnen vijf jaar een plan voor de toekomstige invulling.
De dienstwoning werd verhuurd op basis van de leegstandswet. De huurder verlaat de woning half februari.

Planologische procedure

Om dit plan tot uitvoer te brengen, moet een tijdelijke vergunning worden verleend voor zowel de dienstwoning als het uitvaartcentrum.

Plevierenlaan Egmond aan Zee

KennemerWonen start binnenkort met het geschikt maken van het voormalige uitvaartcentrum aan de Plevierenlaan in Egmond aan Zee voor de tijdelijke huisvesting van zeven vluchtelingen met een verblijfsvergunning. De vergunning is onlangs afgegeven. Tot dusver zijn er geen bezwaren ingediend. De verwachting is dat de Plevierenlaan eind maart is bewoond.