SCHOORL - Zondagavond is bij de Waterleidingweg in Schoorl een ATB-er hard gevallen. Een medefietser alarmeerde de ambulance, die weer de hulp inriep van de reddingsbrigade.


Bij aankomst van de hulpverleners klaagde de fietser over pijnlijke knieën en ellebogen. De patiënt werd op een schepbrancard gelegd en naar de auto van de reddingsbrigade gelopen. Deze bracht de patiënt vervolgens naar de wachtende ambulance op de Zwarteweg. Hierna is de patiënt overgebracht naar het ziekenhuis in Alkmaar.

De fiets is door de reddingbrigade meegenomen.