BERGEN - Langs de Molenweidtje, naast de ijsbaan, wordt een nieuwe zendmast in elkaar gezet en geplaatst.


Blijkens informatie van de monteurs zou het gaan om een 5G zendmast voor verschillende providers. Mogelijk dat de huidige zendmast die op het voormalige sportveld staat zal verdwijnen i.v.m. nieuwbouw van huizen.