BERGEN - Het OM heeft vier jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist tegen twee 19-jarige mannen uit Rotterdam en Amsterdam. Het OM vindt bewezen dat zij zich op 3 januari van dit jaar schuldig hebben gemaakt aan het medeplegen van diefstal met geweld. De man uit Amsterdam wordt daarnaast ook vuurwapenbezit verweten.


Casino

Voor een medewerker en twee bezoekers van een casino in Bergen begint het nieuwe jaar afschuwelijk. Terwijl de medewerker buiten een sigaretje rookt wordt zij met een vuurwapen naar binnen geduwd. In haar nek wordt een vuurwapen doorgeladen door een jongeman, in zijn kielzog zijn handlanger met een groot vleesmes. Twee casinobezoekers moeten het ook ontgelden: de één wordt tegen de grond gedrukt en bedreigd (“gezicht naar de grond, niet kijken of ik schiet je”). De ander probeert te ontkomen maar wordt onder dreiging naar binnen gedirigeerd (“terug naar binnen of anders krijg je een kogel”), waarbij het mes bijna in haar rug belandt.

Alarm

De medewerker wordt gedwongen geld uit de kluis en geldlades uit de kassa te halen, maar ziet kans om ongezien op de alarmknop te drukken. Vanaf dat moment kan de politie live meekijken. Als de politie ter plaatse is, komen de overvallers net het casino uit rennen. Na een achtervolging, waarbij waarschuwingsschoten worden gelost, worden beide verdachten door de politie aangehouden. De één met het vuurwapen nog in zijn hand, de ander met een jaszak vol cashgeld, in totaal ruim €35.000. Het mes wordt aangetroffen voor het casino.

Audiovisuele opnamen

Ter voorbereiding op de invoering van het nieuwe Wetboek van Strafvordering vindt bij het politie en OM Noord-Holland een pilot plaats, waarin audiovisuele opnamen rechtstreeks voor het bewijs kunnen worden gebruikt. Dit betekent dat de politie geen volledig uitgeschreven processen-verbaal meer maakt van de camera- en verhoorbeelden van de zaak. In plaats daarvan maken een verkort proces-verbaal en de beelden (van het casino binnen en op straat, en de verhoren bij de politie) deel uit van het dossier. Naast de beschikbare camerabeelden dragen ook de latere aangiften en getuigenverklaringen, en het forensisch en tactisch onderzoek bij aan het bewijs in deze zaak.

Georganiseerd

De officier van justitie ter zitting: ‘’De verdachten hebben zich samen, met nog twee anderen, schuldig gemaakt aan een professioneel georganiseerde gewapende overval op een casino in Bergen. Er is een plan gemaakt, een vluchtauto geregeld, een setje andere kentekenplaten om ontdekking te voorkomen, en er zijn een vuurwapen en mes meegenomen. De verdachten hebben puur gehandeld voor hun eigen financiële gewin, en wilden ten kosten van anderen snel aan geld komen. De impact van de overval op de slachtoffers is zeer groot’’. De officier eist tegen beide verdachten een gevangenisstraf van vier jaar.
De andere twee verdachten in dit onderzoek, volgens het OM de chauffeur en de opdrachtgever van de overval, zitten in voorlopige hechtenis. Een datum waarop hun zaak inhoudelijk wordt behandeld is nog niet bekend.

De rechtbank doet naar verwachting over twee weken uitspraak