BERGEN - Wekelijks controleert het Team Verkeer van de politie in Noord-Holland in het kader van het project Hotspot op een plaats in de regio waar in verhouding veel ernstige aanrijdingen plaatsvinden of verkeersgevaarlijke situaties ontstaan. Gedurende een week worden dagelijks op verschillende tijdstippen controles gehouden op snelheid, niet handsfree bellen, het dragen van veiligheidsgordels en valhelmen en verkeersgedrag. Afgelopen week controles op de Landweg, Dreef en Hoeverweg in en rond Bergen.

Deze wegen zijn gekozen omdat hier veel verkeersongevallen plaatsvinden die vaak worden veroorzaakt door een te hoge snelheid. De politie selecteert de controleplaatsen op basis van ongevalsregistraties. Ook wordt er onderzoek gedaan met behulp van ‘floating car data’. Floating Car data maakt gebruik van de GPS uit de routenavigatie. Op basis van de locatiebepaling uit de GPS kunnen trajectreistijden en trajectsnelheden worden bepaald. De controlemomenten werden aangepast op de onderzoeksresultaten.

Tijdens de afgelopen week zijn er tweehonderdzesendertig (236) bekeuringen uitgeschreven voor het overschrijden van de maximum snelheid. Opvallend was dat op de Landweg een op de vijf (20%) van de bestuurders sneller reed dan de toegestane 50 km per uur. Ook werd er speciaal gelet op motorrijders: het algemene verkeersgedrag, geluidsoverlast en de juiste categorie rijbewijs. Bij de gecontroleerde motorrijders bleek alles in orde te zijn.

Tijdens de controle werden nog enkel bestuurder bekeurd wegens het rijden onder invloed van THC (de werkzame stof uit hennep), het niet handsfree bellen en het onjuist vervoeren van goederen op een aanhangwagen.