DEN HAAG - Koning Willem Alexander heeft vanavond vanuit Huis ten Bosch het land toegesproken. In zijn toespraak riep hij alle Nederlanders op om een oogje in het zeil te houden bij hun medemens.


De koning uitte allereerst zijn medeleven voor patiënten die besmet zijn met het virus en mensen uit risicogroepen die nu afgezonderd raken van de buitenwereld. Tevens benadrukte hij zijn waardering voor mensen in sleutelberoepen die extra hard moeten werken, waaronder mensen in de zorg, supermarkten en logistiek.

De koning richtte zich tot een ieder, van oudere tot kinderen, en gaf aan te begrijpen dat mensen die angstig zijn zich juist nu graag willen omringen met de mensen die ze kennen, terwijl dat nu niet mogelijk is. "Laten we samen zorgen dat niemand zich in de steek gelaten voelt", aldus de koning

"2020 wordt een jaar dat ieder van ons zich een leven lang zal herinneren.

Iedereen heeft zijn eigen ervaringen en beleeft het op een andere manier. Maar ik hoop en verwacht dat een gevoel van saamhorigheid en trots ons dwars door deze moeilijke tijd zal blijven verbinden."


De complete toespraak van Toespraak van Zijne Majesteit de Koning in verband met het coronavirus valt terug te lezen op de website van het Koninklijk Huis.