NOORD-HOLLAND - In Noord-Holland is de leegstand in winkelgebieden in 2022 afgenomen. De werkgelegenheid in de detailhandel neemt toe. Dat blijkt uit de Monitor Detailhandel Noord-Holland 2022-2023.


Voor het eerst zijn ook de energielabels van winkelpanden in beeld. Ruim 10.000 panden in Noord-Holland hebben een energieprestatiecertificaat. 22% van de winkels met een energielabel heeft een label D t/m G en kan aan de slag met verduurzaming. Panden met een G-label zijn vooral te vinden in Amsterdam, Haarlem en Alkmaar.

De Monitor Detailhandel Noord-Holland (pdf,13.2 MB) is een jaarlijkse analyse van de trends en ontwikkelingen binnen de detailhandel. Het rapport geeft informatie over de feitelijke ontwikkelingen in de werkgelegenheid, winkelvloeroppervlakte, leegstand en de toekomstbestendigheid van winkelgebieden.

Esther Rommel, gedeputeerde economie: “Detailhandel is belangrijk voor de economie en de leefbaarheid van de centra van dorpen en steden. De monitor beschrijft de ontwikkelingen in 2022. Als we kijken naar de actualiteit, zien we dat veel winkels het moeilijk hebben door de groei van het online-aanbod, inflatie en het terugbetalen van coronasteun. Dit lijkt nu nog niet te leiden tot minder toekomstbestendigheid van winkels en meer leegstand. Faillissementen zorgen niet altijd voor winkelsluitingen. De meesten sluiten tijdelijk, maken een doorstart of blijven gewoon open. Veel winkelpanden kunnen nog wel een slag maken als het gaat om verduurzaming. Dat wordt duidelijk omdat we nu ook energielabels van winkelpanden in beeld hebben.”

Resultaten Monitor Detailhandel Noord-Holland 2022-2023

Werkgelegenheid

De detailhandel in Noord-Holland is goed voor 154.570 banen. De werkgelegenheid is licht toegenomen met 1,7% door meer postorder- en internetbanen. De werkgelegenheid daalde opnieuw bij kleine banen tot 12 uur per week.

Winkelaanbod

Na de stand-still door de coronapandemie in 2020 en 2021 daalde afgelopen jaar het aantal verkooppunten weer, tot 15.010. In 2022 daalt ook het aantal vierkante meters winkelvloeroppervlakte in Noord-Holland, van 4,25 naar 4,22 miljoen vierkante meter. Detailhandelvoorzieningen zoals een supermarkt of minimarkt staan in de kleine kernen niet meer onder druk dan in andere winkelgebieden. Ook al kan de lokale impact groot zijn, de afname van winkels is vergelijkbaar met het gemiddelde in Noord-Holland.

De leegstand in Noord-Holland is in 2021 verder gedaald tot 4,7%. Dit is onder het landelijke gemiddelde. De verschillen tussen de regio’s in Noord-Holland zijn klein. De grootste daling is in Hollands Kroon (van 7% naar 3,6%). De leegstand is het hoogst in Haarlem-Schalkwijk en Centrum Den Helder, maar hier is ook veel in verbouwing en transformatie naar andere bestemmingen.

Toekomstbestendigheid

Dit jaar zijn voor het eerst ook energielabels van winkelpanden in beeld. Het is een eerste verkenning waarbij in de toekomst kan worden gemonitord hoe verduurzaming in de detailhandel plaatsvindt. Ruim 10.000 winkelpanden (65%) in Noord-Holland hebben een energieprestatie-certificaat. Daarvan heeft ruim driekwart een energielabel A, B of C. De meest duurzame winkelpanden zijn enkele A+++++ supermarkten in Huizen, Julianadorp en Zwanenburg. 22% van de winkelpanden met energielabel heeft een label D t/m G en kent een verduurzamingsopgave. Panden met een G-label zijn vooral te vinden in de traditionele hoofdwinkelgebieden van Amsterdam (66), Haarlem (20) en Alkmaar (10).

Informatie en ondersteuning

De monitor beschrijft de ontwikkelingen in 2022 met als peildata 1 april 2022 en 1 januari 2023. De informatie in de monitor is relevant voor ambtenaren en bestuurders in Noord-Holland. De detailhandelsmonitor speelt een belangrijke rol als onderbouwing voor lokale en regionale detailhandelsvisies, maar ook voor een deskundige advisering van de adviescommissie detailhandel. De provincie helpt bij de regionale afstemming van plannen, visievorming, transformatie, leegstand en verduurzaming van winkelgebieden via de HIRB+ regeling toekomstbestendige winkelgebieden, ook voor transformatie naar wonen.

De Monitor Detailhandel Provincie Noord-Holland 2022-2023 is online te vinden. Hier is ook een link naar het dashboard, dat per gemeente en winkelgebied inzicht geeft in de meest actuele ontwikkelingen.