BERGEN - Op 16 maart 2022 zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad van Bergen. Vrijdag 4 februari om 10.00 uur is een openbare zitting van het Centraal Stembureau in het gemeentehuis. Deze zitting is openbaar.


Waarover wordt vergaderd?
Het Centraal Stembureau stelt de kandidatenlijsten vast en bepaalt de lijstvolgorde.

De zitting is openbaar. Belangstellenden kunnen de zitting digitaal volgen via https://youtu.be/ojFfBNpFc8E. Voor wie de zitting fysiek wil bijwonen geldt dat dat beperkt mogelijk is. Vooraf aanmelden is noodzakelijk, via verkiezingen@bergen-nh.nl

Bezwaar indienen
Er kunnen ook bezwaren worden ingediend. Dat kan als volgt:
- Door fysiek aanwezig te zijn. Vooraf aanmelden hiervoor kan via verkiezingen@bergen-nh.nl.

- Tijdens de uitzending een mail sturen naar verkiezingen@bergen-nh.nl; met de teruggestuurde link kan op de MS teams-omgeving worden ingebeld.

Meer informatie
Meer informatie staat op www.bergen-nh.nl/verkiezingen. De pagina wordt regelmatig aangevuld met nieuwe informatie over de gemeenteraadsverkiezingen.