BERGEN - De natuur in de gemeente Bergen is prachtig. Niet alleen vanwege de zee en de duinen; ook in de kernen, wijken en straten is veel groen aanwezig. De gemeente beheert een groot deel van dat groen. Hoe we dat de komende tien jaar willen doen, staat in het concept groenbeleidsplan. In de aanloop naar het plan konden inwoners laten weten wat zij belangrijk vinden. Dit kon tijdens twee digitale gespreksavonden en door het invullen van een enquête op www.ikdenkmeeoverbergen.nl. Ook werd inwoners gevraagd particuliere bomen aan te melden voor de waardevolle bomenlijst. Het college legt het groenbeleidsplan op 16 december voor aan de gemeenteraad.

Groenbeheer met oog voor de toekomst
Een groot deel van het nieuwe beleidsplan gaat over het onderhoud van het groen dat er al is. Daarnaast zijn er ontwikkelingen waarmee de gemeente rekening wil houden de komende jaren. Wethouder Erik Bekkering: “Gemeente Bergen is misschien wel de groenste gemeente van Nederland, en dat willen we graag zo houden. Groen is belangrijk voor ons, ook met het oog op de toekomst. Daarom bevat het groenbeleidsplan ambities die gaan over klimaatbestendigheid, biodiversiteit, gezondheid en het versterken van de identiteit van de kernen.”

Duurzaam bomenbeleid zorgt voor biodiversiteit
De gemeente maakt zich zorgen over de afname van biodiversiteit. Groen heeft een positief effect op alles wat groeit en bloeit: daarom gaat de gemeente de komende tien jaar inzetten op een duurzaam bomenbeleid. Dit houdt in dat bomen goed worden onderhouden, zodat ze gezond kunnen groeien en oud worden. Ook ecologisch maaien, bermbegrazing door schapen en bloemrijke bijen- en vlinderlinten zijn belangrijk.

Klimaatverandering
Bomen en groen nemen fijnstof en CO2 op en zorgen voor schaduw en koelte. Met het aanplanten van extra bomen en goede zorg voor de huidige, waardevolle bomen, vergroot de gemeente het totale oppervlakte van het groen. Zo is er nog meer profijt van de schaduwwerking van bomen en kan er meer regenwater worden opgevangen en afgevoerd.

Groene omgeving nodigt uit tot bewegen
Veel groen nodigt uit tot bewegen en zorgt voor een gezondere leefomgeving. In het beleidsplan benadrukt de gemeente het belang van gezondheid door onder meer afspraken te maken over het vermijden van chemische bestrijdingsmiddelen, het creëren van natuurspeelplaatsen en het vergroenen van schoolpleinen.

Identiteit
De sfeer in de kernen wordt mede bepaald door het aanwezige groen en de bomen. In elke kern is dat weer een beetje anders. In het beleidsplan staan manieren waarop de gemeente de identiteit en herkenbaarheid van de verschillende kernen wil versterken. Manieren om dat te doen zijn het aanbrengen van streekeigen beplanting en het inzaaien met plantensoorten die in de omringende gebieden voorkomen. Bij de ontwikkeling van nieuwbouwwijken moet rekening gehouden worden met bestaande groene verbindingen.

Betrokken inwoners
Groen is een onderwerp dat veel inwoners aan het hart gaat. Tijdens de digitale meedenkavonden en uit de resultaten van de enquête kwamen veel goede ideeën en inzichten aan bod. Een aantal ideeën is meegenomen in het plan. Zo gaat de gemeente onderzoeken of de aanleg van een voedselbos en pluktuinen mogelijk is en komt er meer aandacht voor natuur-inclusief bouwen. Inwoners kunnen in de toekomst altijd helpen met het vergroenen van de gemeente door meer groen te planten in hun tuin en minder bestrating.