BERGEN - Het is veel inwoners al jaren een doorn in het oog en al eerder is aandacht gevraagd voor de 'rotte plekken' in Schoorl. Dit zijn locaties die al jarenlang staan te verpauperen. Voor twee van deze locaties stelt het college in de raadsvergadering van 28 januari 2021 voor om het bestemmingsplan te wijzigen, zodat deze locaties in Catrijp kunnen worden herontwikkeld. Wethouder Klaas Valkering: "Het feit dat we nu deze twee plekken kunnen aanpakken is goed nieuws. Samen met onze inwoners maken we Schoorl zo nog iets mooier. We gaan op dezelfde manier verder met andere projecten die al lang stilliggen, zoals de Koperen Lantaarn."

Heereweg 190-192
Op het voormalig bedrijfsperceel Heereweg 190-192 verdwijnt een bedrijf. De bebouwing is inmiddels al gesloopt, hiervoor komen twee vrijstaande woningen terug. “Ruimtelijk gezien is dat een verbetering”, aldus de wethouder. Het perceel ligt in een lint van met name woningen. Op korte afstand staan ook woningen. Een bedrijfsfunctie past hier qua functie en milieu dus niet goed bij.

Het ontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen; er zijn geen zienswijzen ingediend. Eerder is de buurt al geïnformeerd. Er zijn geen bezwaren bij de gemeente bekend.

Heereweg 198
Aan de Heereweg 198 bevond zich voorheen zuivelfabriek de Goede Verwachting. Het plan hier is om in het karakteristieke bedrijfspand vier appartementen te realiseren en van twee al aanwezige bedrijfswoningen reguliere woningen te maken. Daarnaast worden in het naastgelegen pand een atelier/expositieruimte en stallingsruimte gerealiseerd. “Een mooie nieuwe invulling gegeven voor een cultuurhistorisch waardevol pand.”

Dit ontwerp bestemmingsplan heeft inmiddels ook ter inzage gelegen en ook in dit geval heeft niemand een zienswijzen ingediend.

Na besluitvorming in de raad
Het bestemmingsplan treedt in werking zes weken na publicatie van het vaststellingsbesluit. Als geen beroep wordt ingediend, en dat is onwaarschijnlijk omdat er voor beroep in principe een zienswijze moet zijn ingediend, dan is het bestemmingsplan onherroepelijk.