BERGEN - Burgemeester Peter Rehwinkel feliciteerde op maandag 26 april 2021 zeven inwoners van de gemeente Bergen en één inwoner van de gemeente Langedijk, omdat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd hen te benoemen in de orde van Oranje-Nassau. Zij zijn allen benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. De uitreiking vond geheel coronaproof plaats in Museum Kranenburgh.De nieuwe leden van de orde van Oranje-Nassau uit de gemeente Bergen zijn:

1. Mevrouw drs. I.K. (Ildiko) Pronk-Udvarhelyi uit Bergen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau (78 jaar)
Mevrouw Pronk-Udvarhelyi zet zich al sinds de jaren negentig in als vrijwilliger bij onder andere de Nederlands Israëlitische Gemeente Noord-Holland Noordwest en de Stichting Begraafplaatsen Nederlands Israëlitische Gemeente Noord-Holland Noordwest. Zij was ook mede-initiator van de oprichting van een gedenkteken voor omgebrachte Joden uit Schoorl in de Tweede Wereldoorlog in de Wijkvereniging Aagtdorp. Sinds 2005 is zij bestuurslid van Comité Kamp Schoorl.

2. De heer mr. B.A. (Bauwe) van Dijk uit Bergen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau (79 jaar)
De heer Van Dijk is al sinds 1993 een zeer betrokken vrijwilliger. Zo was hij vrijwilliger bij Amnesty International als lid van de beroepsgroep militairen die mensenrechtenschendingen van of door militairen onderzoekt, vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en secretaris bij de Stichting Militaire Tehuizen Overzee. Momenteel is hij nog actief als bestuurslid van de Stichting Christelijke Hulpverlening Militairen, bestuurslid van en vrijwilliger bij de Cultuur-Historische vereniging Scoronlo en lid van Comité Kamp Schoorl.

3. Mevrouw P. (Nel) Jongejans uit Oudkarspel, Lid in de Orde van Oranje-Nassau (85 jaar)
Mevrouw Jongejans uit Oudkarspel (gemeente Langedijk) ontving haar Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Rehwinkel in de gemeente Bergen vanwege haar vrijwilligerswerk als coördinator van Historisch Museum Het Sterkenhuis, onderdeel van Museum Kranenburgh.

4. De heer M.J. (Maarten) Rood uit Bergen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau (77 jaar)
De heer Rood zet zich al ruim 40 jaar in als voetbaltrainer en vrijwilliger. Een greep uit zijn verdiensten: vrijwilliger naast zijn functie als hoofdtrainer bij SC Dynamo, voetbaltrainer bij Berdos, vrijwilliger bij voetbalvereniging BSV, vrijwilliger bij Egmondia en voetbaltrainer en vrijwilliger bij Duinrand S.

5. Mevrouw J.L. (Jannina) Luttik-Swart uit Egmond-Binnen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau (59 jaar)
Mevrouw Luttik-Swart is al sinds 1994 vrijwilliger bij Timmerdorp Egmond-Binnen. Daarnaast was zij actief als bestuurslid van de Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen en raadslid van de gemeente Bergen. In 2013 was mevrouw Swart medeoprichter van de politieke partij KIES Lokaal in Egmond-Binnen.

6. De heer G.P.W. (Gerard) Roosloot, uit Bergen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau (68 jaar)
De heer Roosloot zet zich al sinds 1985 in als vrijwilliger. Zo was hij onder andere bestuurslid van Kennemer Wonen, voorzitter van de initiatiefgroep Milieuvriendelijk Wonen Bergen, medeoprichter/bestuurslid/voorzitter van de federatie Sportvisserij Midwest Nederland, medeoprichter/organisator/voorzitter van de Stichting Woodlands en lid algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Momenteel is hij nog actief als voorzitter van Hengelsportvereniging De Karper Bergen NH, penningmeester van de Stichting Watertoerisme Kolhorn, vrijwilliger bij Viva! Zorggroep De Marke en jaarlijks figureert hij als Sinterklaas voor een aantal basisscholen in de gemeente Bergen.

7. De heer J.C. (Joop) van Dok uit Schoorl, Lid in de Orde van Oranje-Nassau (74 jaar)
De heer Van Dok begon zijn vrijwilligerswerk in 1989 als vrijwilliger bij Sportclub Chronos. Daarnaast was hij vertegenwoordiger van de Schaatsfederatie Alkmaar in de Technische Commissie van het gewest Noord-Holland-Utrecht van de KNSB en voorzitter van de Technische Commissie Langebaan van IJsbaan De Meent te Alkmaar. Sinds 2011 is hij penningmeester van Volkstuinvereniging De Oosthoek in Schoorl.

8. Mevrouw N.W. (Neeltje) van der Velden-Morriën uit Schoorl, Lid in de Orde van Oranje-Nassau (80 jaar)
Mevrouw Van der Velden-Morriën toont zich al sinds 1975 een betrokken vrijwilliger, toen zij begon bij de Protestantse gemeente Schoorl als ouderling en lid van de Raad van Kerken. Ook was zij vrijwilliger bij Museum Kranenburgh. Momenteel is mevrouw Van der Velden-Morriën nog actief als vrijwilliger bij Amnesty International en vrijwilliger bij The International Holland Music Session (HMS) in Bergen.

De heer P. (Piet) Weijling uit Schoorl, Lid in de Orde van Oranje-Nassau (82 jaar)
De Koninklijke Onderscheiding van de heer Weijling is uitgereikt door burgemeester Kompier in de gemeente Langedijk vanwege zijn langdurige vrijwilligerswerk voor Tennisclub Sint Pancras.