BERGEN - Nog ruim een jaar neemt HVC de afvalinzameling in Bergen voor zijn rekening, daarna neemt de werkorganisatie BUCH het stokje over. Dat besluit nam de gemeenteraad gisteravond. Het huidige contract met HVC loopt eind 2022 af. Beide partijen deden een aanbod voor de dienstverlening vanaf 1 januari 2023. Niet alleen is het aanbod van de werkorganisatie financieel gunstiger, ook de lokale kennis en de korte lijnen met andere taken van de BUCH-werkorganisatie -zoals wijkbeheer en handhaving- zijn belangrijke pluspunten.

Korte lijnen en lokale kennis

Wethouder Erik Bekkering: “We hebben hoge ambities wanneer het gaat om het terugbrengen van onze kilo’s restafval en het hergebruiken van grondstoffen. De inzet van onze inwoners maakt daarbij het verschil, dus willen we hen ondersteunen en faciliteren om hun afval zo goed mogelijk te scheiden. Door de inzameling zelf te doen, verwachten we onze inwoners beter te kunnen bereiken, eerder feedback te krijgen en daar sneller op te kunnen reageren. We zijn immers elke dag op straat en in de wijken aan het werk en we spreken inwoners regelmatig over allerlei onderwerpen.”

De BUCH-werkorganisatie heeft contacten met alle buurt- en wijkverenigingen binnen de gemeente en heeft meerdere wijkbeheerders, handhavers en gebiedsregisseurs in dienst. Zij kunnen snel worden betrokken, bijvoorbeeld bij klachten over bijplaatsingen of overvolle containers. Ook informatie over verbouwingen of wegomleggingen komt snel en gemakkelijk bij de inzamelorganisatie.

Nog dit jaar komst plastic bak
Dit jaar en komend jaar werkt de gemeente samen met HVC verder aan de ambities uit het grondstoffenbeleidsplan. Zo start HVC eind dit jaar met de invoering van de rolcontainer voor Plastic, Metaal en Drinkverpakkingen (PMD). Binnenkort ontvangen inwoners hierover een brief en start de HVC een uitgebreide communicatiecampagne.

Meer informatie
Meer informatie over afval en het grondstoffenbeleidsplan ‘Van afval naar grondstof 2022-2030’ vindt u op www.bergen-nh/afval.