BERGEN - De gemeente Bergen en ontwikkelaar Sweco hebben een akkoord bereikt over de woningbouw op de velden van voormalige voetbalvereniging BSV. De overeenkomst is een eerste stap naar de realisatie van een fors aantal betaalbare woningen in de kern Bergen.

Wethouder Klaas Valkering: “Dit is goed nieuws voor de inwoners van onze gemeente. Vele van hen wachten al lang op een betaalbare woning. Daarom is het belangrijk dat we op de BSV-velden snel voldoende betaalbare en bereikbare woningen bouwen. Deze overeenkomst is daarin een eerste stap.”

Geen plaats voor luxe villa’s
Valkering benadrukt dat in de woningbouwplannen geen plaats is voor luxe villa’s. “Bergen heeft er daar meer dan genoeg van. Wat op dit moment vooral ontbreekt zijn sociale huur- en koopwoningen en zogenaamde ‘middenhuur’-woningen voor mensen die net te veel verdienen voor een sociale huurwoning. Daarom is met de ontwikkelaar overeengekomen dat vijftig procent van de woningen bestaat uit sociale huurwoningen, vijfentwintig procent uit middenhuurwoningen en voor de laatste vijfentwintig procent uit, naar verhouding, goedkope koopwoningen.”

Meer woningen
In 2018 is door de raad het eerste verkavelingsplan, een soort plattegrond met daarop ingetekend de nieuwe woningen, voor de BSV-velden besproken. De gemeenteraad heeft toen het college de opdracht gegeven meer woningen toe te voegen aan het plan omdat zij het toen ingetekende aantal van 88 woningen te weinig vond. Inmiddels zijn er verschillende nieuwe tekeningen gemaakt waarbij het aantal woningen tussen de 125 en 140 uitkomt. De definitieve aantallen komen pas vast te staan na de participatie rond het bestemmingsplan. Dit staat gepland voor het vierde kwartaal 2020

Hele ontwikkeling Bergen Oost
In het oosten van de Kern Bergen speelt op dit moment zo veel dat is besloten een zogenaamde structuurvisie op te stellen. In een structuurvisie worden kansen voor ontwikkelingen geschetst en wordt de samenhang bewaakt. Ook de gevolgen van de plannen op de verkeershuishouding is onderdeel van deze visie. De ontwerp structuurvisie Bergen Oost ligt op dit moment ter inzage en is op de site van de gemeente te downloaden.