BERGEN AAN ZEE - Het voormalige hotel Monsmarem in Bergen aan Zee is in 2018 gesloopt. Hiervoor in de plaats komt een appartementengebouw met elf woningen. Het appartementengebouw, bestaande uit drie lagen met kap, krijgt een vriendelijke uitstraling.

Het voormalige hotel was verpauperd en vervallen, tot grote ergernis van de inwoners van het kustdorp. “Een mooi resultaat voor een project dat al zo lang loopt en vooral ook een nieuwe ontwikkeling komt die past bij de andere bebouwing in Bergen aan Zee”, zegt wethouder Klaas Valkering. “Daarnaast ben ik blij dat er elf nieuw woningen worden gerealiseerd, dat is belangrijk om in deze tijd met de krapte rust terug te brengen op de woningmarkt.”

De koopwoningen zullen permanent worden bewoond. “Dat is goed voor de leefbaarheid in Bergen aan Zee. De afgelopen jaren is het in kustdorp doordeweeks en in het laagseizoen steeds stiller geworden. Wanneer die stilte te stil wordt neemt de onveiligheid toe en wordt het steeds onaantrekkelijker om in Bergen aan Zee permanent te wonen. Met deze nieuwe woningen doorbreken we die vicieuze cirkel.”

Ontwerpen ter inzage
Het college van Bergen stemde vorige week in met het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpomgevingsvergunning. Deze liggen van 25 mei tot en met 5 juli ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.