BERGEN - Van 30 maart tot en met 11 mei 2022 ligt het Rampenbestrijdingsplan Tata Steel/Linde Gas ter inzage bij de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) in Haarlem. Wilt u meer weten over het plan, ga dan naar de website van de veiligheidsregio.

Het Rampenbestrijdingsplan Tata Steel/Linde Gas beschrijft de wijze waarop de rampenbestrijding op het terrein van Tata Steel is geregeld en hoe de rampenbestrijdingsorganisatie is ingericht. Het ‘Besluit Veiligheidsregio’s’ regelt dat het rampenbestrijdingsplan iedere drie jaar wordt geactualiseerd. Na elke actualisatie is de veiligheidsregio verplicht de geactualiseerde versie ter inzage te leggen.

Zienswijze indienen

Het rampenbestrijdingsplan kunt u downloaden via de website van de veiligiheidsregio. Als belanghebbende heeft u de mogelijkheid zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen naar voren brengen in de periode van 30 maart tot en met 11 mei. Wilt u mondeling een zienswijze indienen of heeft u vragen over het Rampenbestrijdingsplan Tata Steel, neem dan contact op met het Veiligheidsbureau via telefoonnummer 023-5159777.

Schriftelijke zienswijzen kunt u via mail zenden aan vrk@vrk.nl onder vermelding van uw naam, adres en ‘zienswijze Rampenbestrijdingsplan Tata Steel’.
Via de post kan dit naar:

  • Veiligheidsregio Kennemerland
  • t.a.v. het Veiligheidsbureau Kennemerland
  • Postbus 5514
  • 2000 GM Haarlem

Vaststelling

Het definitieve Rampenbestrijdingsplan Tata Steel/Linde Gas wordt, na verwerking van zienswijzen, op 11 juli door het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio vastgesteld.