BERGEN - Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 13 december negen gebieden aangewezen waar het verboden is om met de komende jaarwisseling vuurwerk af te steken. Het verbod geldt van 31 december 2022 18:00 uur tot 1 januari 2023 02.00 uur. “We wensen iedereen een fijne jaarwisseling, daarom hebben we besloten om het aantal vuurwerkvrije zones uit te breiden op verzoek van omwonenden of omdat dieren in bepaalde gebieden erg veel last hebben van knallend vuurwerk”, aldus burgemeester Lars Voskuil.

Eerder waren er vier vuurwerkvrije gebieden in de gemeente Bergen. Dat waren het Pompplein in Egmond aan Zee, het Roode Leeuwplein in Schoorl, een zone van 50 meter rond het Hertenkamp in Bergen centrum en een zone van 50 meter rond recreatiepark De Woudhoeve. Op deze locaties geldt wederom een vuurwerkverbod. Op het Pompplein is daarnaast cameratoezicht, net als voorgaande jaren.

Nieuwe locaties
Daaraan worden dit jaar drie locaties in Egmond-Binnen toegevoegd: de Boonakkersteeg, De Krijt en de Kloosterweg. Op deze plekken leidde het afsteken van vuurwerk tijdens en voor de jaarwisseling tot grote schades of droeg het bij aan een toenemend gevoel van onveiligheid bij bewoners, ondernemers en bezoekers.

Ook geldt er een vuurwerkverbod bij het Winkelmanplantsoen in Egmond aan Zee en bij de Doelen in Egmond-Binnen, omdat hier het dierenwelzijn bij de afgelopen jaarwisselingen ernstig werd aangetast. De Woudhoeve heeft zelf al een aantal jaren geleden een vuurwerkverbod ingesteld. Bezoekers komen speciaal naar dit recreatiepark vanwege het vuurwerkverbod op het park.

Geen algeheel vuurwerkverbod
Eerder liet de gemeenteraad van Bergen onderzoek doen naar de wenselijkheid, gevolgen en effecten van een permanent vuurwerkverbod. Daaruit bleek dat er onvoldoende draagvlak is onder de inwoners voor een algeheel vuurwerkverbod. “Mijn verzoek is wel om ten alle tijden rekening met andere mensen en dieren te houden”, zegt de burgemeester.

De komende weken besteedt de gemeente in de Gemeentekrant, op de gemeentelijke website en sociale media aandacht aan vuurwerk.
Buiten de aangewezen periode is het sowieso verboden om vuurwerk af te steken.