BERGEN - Inwoners van de gemeente Bergen die huishoudelijke ondersteuning ontvangen uit de Wmo hebben meer keuzevrijheid gekregen. Per 1 maart jl. zijn nieuwe overeenkomsten afgesloten met tien aanbieders. Ongeveer 700 inwoners uit Bergen maken hier momenteel gebruik van. Ook werken veel van onze inwoners als huishoudelijk ondersteuner. Wethouder Antoine Tromp: “Mede door de coronapandemie is de aanbesteding uitgesteld tot dat we echt niet meer konden verlengen. Ondanks de veranderingen hebben we ingezet op een continuïteit van de hulp.”

Het budget voor huishoudelijke ondersteuning wordt groter

De gemeente investeert verder in de samenwerking tussen het Sociaal Team en de aanbieders. Er kan nu meer maatwerk worden geleverd. De tarieven die de gemeente betaalt zullen mee blijven stijgen met de cao van de branche. Ook wil de gemeente het werk inhoudelijk aantrekkelijker maken voor de medewerkers, voor nu en voor de toekomst. Want de vraag naar huishoudelijke ondersteuning zal blijven toenemen in onze dorpen, omdat het aantal ouderen blijft stijgen. In tegenstelling tot sommige berichten in de media, is er geen sprake van bezuinigingen in de huishoudelijke ondersteuning. De gemeenteraad van Bergen heeft dit ook duidelijk besloten. Het budget zal jaarlijks blijven toenemen.

Wat betekent dit voor de cliënten?
De meesten ontvingen een vorm van huishoudelijke hulp die wij Schoonmaakondersteuning noemen. Al deze inwoners hebben een brief ontvangen, omdat zij zijn omgezet naar het nieuwe maatwerkproduct Huishoudelijke Ondersteuning. Voor inwoners die al een maatwerkvoorziening hadden, verandert er niets.
Wat betekent dit voor medewerkers? Ons belangrijkste doel is dat de huishoudelijke ondersteuning vooral doorgaat zoals het al was. Verreweg de meeste medewerkers kunnen hun vaste cliënten blijven ondersteunen. De vraag naar goede medewerkers blijft en zal verder toenemen.

Hoe verloopt de overgang?
Helaas hebben we met één bestaande aanbieder geen nieuw contract af kunnen sluiten. Wel zijn er vier nieuwe aanbieders toegetreden. Met deze aanbieders is een overname van deze cliëntengroep afgesproken. Dat gaat om ongeveer 55 inwoners van de Egmonden. Bij de technische omzetting van Schoonmaakondersteuning naar het nieuwe product Huishoudelijke Ondersteuning is bij een deel van de cliënten helaas een niet correct aantal minuten in de brief verschenen. Dat heeft tot onze spijt tot ongerustheid geleid bij sommige inwoners en hun familie. Daarnaast heeft het hun vaste huishoudelijk ondersteuners ook overvallen. In goede samenwerking met de aanbieder wordt hard gewerkt aan het oplossen van deze problemen.

Heeft u vragen of een probleem met uw omzetting?
Bel naar de gemeente. Het telefoonnummer is (072) 888 00 00. Of stuur een e-mail naar aanmeldenadvieswmo@debuch.nl Vermeld hierbij uw achternaam, adres en geboortedatum. Neem geen contact op met uw zorgaanbieder, de gemeente stemt alles met hen af. En bovenal: maakt u zich alstublieft geen zorgen. We gaan het voor u oplossen.