BERGEN - Huiseigenaren die tijdelijk hun woning verhuren aan toeristen mogen dat in de zomermaanden nog maar zestig dagen doen. Er golden geen regels voor deze vorm van recreatieve verhuur in de gemeente Bergen. Maar gisteravond besloot de gemeenteraad dat er toch spelregels nodig zijn om bijvoorbeeld overlast tegen te gaan.

Bergenaar Teuntje van Os verzet zich tegen de in haar ogen 'niet-onderbouwde plannen', en op haar email-adres 'Baas in eigen huis' ontving zij zeker tachtig steunbetuigingen van mede-huiseigenaren. Volgens Van Os gaat de gemeente niet over wat een eigenaar met zijn eigen woning, zijn bezit, mag doen.

In een brandbrief aan de raadsleden probeerde zij hen nog te overtuigen van de onmogelijkheid van het nemen van maatregelen tegen deze 'incidentele verhuur aan toeristen'. Haar brief heeft niet het effect gehad waarop zij hoopte. Alleen het enige oppositie-raadlid stemde tegen. Drie leden van GroenLinks onthielden zich van stemmen, omdat zij zelf betrokken zijn bij de verhuur van woningen.

De raad besloot dus tot het inperken van de verhuurmogelijkheden van huizen met een woonbestemming tot twee maanden in de zomer. Daarnaast kan er een ontheffing worden verleend voor tijdens feestdagen, maar alleen als dat te handhaven valt.

Het raadsbesluit is strenger het college van B&W had voorgesteld. Die ging voor een maximum verhuur van drie maanden. Er zouden steeds meer klachten zijn over overlast door verhuur. Ook ging het om honderden goedkopere woningen die aan de woningmarkt worden onttrokken. En er zouden door de verhuur 'spookstraten' zijn ontstaan.

Vergunningen
Verhurende huiseigenaren moeten in de nieuwe regels een vergunning aanvragen en er komen speciale vignetten voor elke vorm van verhuur. Ook moeten tweede woningen worden gemeld bij de gemeente. De bestaande huisvestingsverordening zal door alle nieuwe vereisten moeten worden aangepast.

Burgemeester Hetty Hafkamp, die de portefeuille 'handhaving' beheert, benadrukte tijdens de raadsvergadering nogmaals dat het 'verbieden van recreatieve verhuur' niet de wens is van het college. "Officieel is het niet toegestaan, maar het zit in het dna van onze gemeente. Wij zijn bij uitstek een toeristische en recreatieve gemeente."

"Maar omdat het officieel verboden is, kan in theorie iedereen om handhaving verzoeken en daar moeten wij naar handelen. Maar een volledig verbod van deze verhuur is, wat het college betreft, niet nodig, en is ook niet ons advies."

Beroep
Voor Teuntje van Os zit de strijd er voorlopig op. "Hier kunnen we nu niks meer tegen doen. Het wachten is op de nieuwe huisvestingsverordening, en dat er gehandhaafd gaat worden. Tegen die boetes kunnen huiseigenaren dan in beroep bij de rechter."

Wanneer de nieuwe regels gaan gelden is niet precies duidelijk, voorgesteld is in 2021. Inwoners en andere belanghebbenden worden zo snel mogelijk door de gemeente geïnformeerd over de nieuwe verhuur-spelregels.