BERGEN - De gemeente Bergen sluit zich aan bij de ‘Coalition of the Willing’. Dit initiatief van Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children roept Nederlandse gemeenten op om er bij het Kabinet op aan te dringen om alleenstaande minderjarige vluchtelingenkinderen uit Griekse (Europese) vluchtelingenkampen op te vangen.


De PvdA fractie vroeg op 9 maart aan het college of zij zich wilden aansluiten bij het initiatief. Wethouder Antoine Tromp: “We komen graag tegemoet aan dit verzoek en zijn, als het erop aankomt, bereid om verweesde kinderen op te vangen in de gemeente. We hebben vandaag een brief verstuurd aan staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van het ministerie van Justitie en Veiligheid om te laten weten dat we de oproep steunen.” Ook de andere fracties van de gemeenteraad van Bergen steunen het initiatief.

Een veilige plek bieden
De Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children vinden dat het kabinet te weinig doet om jonge alleen reizende en soms verweesde vluchtelingen op te vangen en richten zich daarom direct tot de Nederlandse gemeenten met het verzoek vijfhonderd extreem kwetsbare vluchtelingenkinderen een veilige plek in Nederland aan te bieden.

Bereid tot opvang
Het doel van de organisaties is een zogenoemde ‘coalition of willing’ te creëren: een groep gemeenten die bereid is vluchtelingenkinderen op te vangen en daarover gezamenlijk het gesprek met staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel, VVD) wil aangaan.