BERGEN - Het college van de gemeente Bergen wil de verduurzaming door inwoners stimuleren. Niet voor iedere woningeigenaar is het nemen van duurzame maatregelen financieel haalbaar. Met een duurzaamheidslening hoopt de gemeente woningeigenaren sneller over de streep te trekken om tot actie over te gaan.

Het behalen van de landelijke CO2-reductiedoelstellingen is een enorme opgave voor veel gemeenten, zo ook voor Bergen. Om de woningeigenaren zoveel mogelijk te helpen kan een Duurzaamheidslening uitkomst bieden. Met zo’n lening kan tegen zeer lage rentekosten een lening worden aangegaan om grote investeringen te financieren.

Voor het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad heeft de gemeente al jaren een subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen voor bestaande koopwoningen. Van deze regeling werd in de loop der jaren steeds meer gebruikgemaakt.

Deze subsidieregeling is echter ongeschikt om woningeigenaren te helpen die onvoldoende budget hebben voor de flinke investeringen die nodig zijn om de woning klaar te maken voor de toekomst. “De duurzaamheidslening zou hen over de streep kunnen trekken. Met de energiebesparende maatregelen worden de kosten voor energie een stuk lager voor de woningeigenaar”, zegt wethouder Erik Bekkering.

Voordelen
Wethouder Bekkering vervolgt: “De Duurzaamheidslening biedt veel voordelen voor de woningeigenaren ten opzichte van de landelijke Energiebespaarlening. Zo is er de mogelijkheid om alleen voor zonnepanelen of een warmtepomp een lening aan te vragen. Dit kan niet bij de landelijke lening. Daar moeten deze maatregelen worden gekoppeld aan een andere maatregel.”

Naast energiebesparende en energieopwekkende maatregelen zijn ook klimaatadaptieve maatregelen en een energieopslagmaatregel opgenomen in deze regeling. De kosten van deze maatregelen zijn relatief hoog waardoor de kans bestaat dat een woningeigenaar ervoor kiest om deze maatregelen toch niet te nemen als men het zelf moet financieren.

Aanvraagprocedure
De lening kan worden aangevraagd door particuliere woningeigenaren. Het aanvraagformulier is te vinden op de website van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (www.odnhn.nl) die de aanvraag beoordeelt en waar men ook terecht kan met vragen. Na een positieve beoordeling ontvangt de aanvrager een voorlopige toewijzing waarmee men naar de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) kan om de lening daadwerkelijk te kunnen afsluiten.