BERGEN - Het college van Bergen wil de verduurzaming door inwoners stimuleren. Niet voor iedere woningeigenaar is het nemen van duurzame maatregelen financieel haalbaar. Met een duurzaamheidslening worden woningeigenaren sneller over de streep getrokken om tot actie over te gaan.

Het behalen van de landelijke CO2-reductiedoelstellingen is een enorme opgave voor veel gemeenten, zo ook voor Bergen. Om de woningeigenaren zoveel mogelijk te helpen kan een Duurzaamheidslening uitkomst bieden. Met zo’n lening kan tegen zeer lage rentekosten een lening worden aangegaan om grote investeringen te financieren.

Voor het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad heeft de gemeente al jaren een subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen voor bestaande koopwoningen. Van deze regeling werd in de loop der jaren steeds meer gebruikgemaakt.

Deze subsidieregeling is echter ongeschikt om woningeigenaren te helpen die onvoldoende budget hebben voor de flinke investeringen die nodig zijn om de woning klaar te maken voor de toekomst. “De duurzaamheidslening zou hen over de streep kunnen trekken. Met de energiebesparende maatregelen worden de kosten voor energie een stuk lager voor de woningeigenaar”, zegt wethouder Erik Bekkering.

Voordelen
De Duurzaamheidslening biedt veel voordelen voor de woningeigenaren ten opzichte van de landelijke Energiebespaarlening. Zo is er de mogelijkheid om alleen voor zonnepanelen of een warmtepomp een lening aan te vragen. Dit kan niet bij de landelijke lening. Daar moeten deze maatregelen gekoppeld worden aan een andere maatregel.

Naast energiebesparende en energieopwekkende maatregelen zijn ook klimaatadaptieve maatregelen en een energieopslagmaatregel opgenomen in deze regeling. De kosten van deze maatregelen zijn relatief hoog waardoor de kans bestaat dat een woningeigenaar ervoor kiest om deze maatregelen toch niet te nemen.

Aanspraak maken
Het college stemde dinsdag in met de Duurzaamheidslening en legt dit later dit jaar voor aan de gemeenteraad. Pas na dit besluit kunnen inwoners eventueel aanspraak maken op de lening en wordt meer bekend over de aanvraagprocedure.