BERGEN/CASTRICUM/HEILOO/UITGEEST - De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo gaan ouders helpen die door de toeslagenaffaire in de problemen zijn gekomen. Dit zijn mensen die onterecht kinderopvangtoeslag moesten terugbetalen aan de Belastingdienst. Hierdoor zijn ze mogelijk in de financiële, psychische of sociale problemen gekomen. Zij hebben een brief van hun gemeente gekregen, zodat ze een hulpafspraak kunnen maken. Er is nog een groep mensen die wél schade heeft geleden door de toeslagenaffaire, maar die niet bekend is bij de gemeente. Alle gemeentes doen nu een oproep aan deze mensen om zich te melden.

Hulp bij schulden en bij andere problemen

Vorige week zijn er brieven naar de gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire verstuurd. Hierin stond dat ze contact kunnen opnemen met hun gemeente. De specialisten binnen de gemeente bieden hulp op het gebied van wonen, zorg, werk, schulden, gezin en opvoeding. Ze helpen ook met uitstel van betalingen en (onder voorwaarden) kwijtschelding van schulden bij de gemeente.

Neem contact op met uw eigen gemeente

Bent u in de problemen gekomen door de toeslagenaffaire en woont u in een van deze gemeenten? Meldt u zich dan eerst bij De Belastingdienst via services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel en dan bij de gemeente waarin u woont.
• Bergen: bel naar 072 888 0000 (kies optie 1) of mail naar hersteloperatie@bergennh.nl
• Uitgeest: bel naar 140251 (zonder netnummer, dan optie 1) of mail naar hersteloperatie@uitgeest.nl.
• Castricum: bel naar 140251 (zonder netnummer, kies optie 1) of mail naar hersteloperatie@castricum.nl.
• Heiloo: bel naar 072 535 6666 (kies optie 1) of mail naar hersteloperatie@heiloo.nl

De gemeente maakt een afspraak met u, waarna u samen kijkt hoe uw problemen kunnen worden opgelost. Blijf niet zitten met uw vragen, neem contact op met uw gemeente!