BERGEN - Het college heeft dinsdag ingestemd met het nieuwe participatiebeleid en de participatieverordening. Het participatiebeleid is een leidraad gemaakt door en voor inwoners. Meer dan honderd betrokkenen (inwoners, ambtenaren, raadsleden, ondernemers, wijkverenigingen, online platforms en het college van Bergen) werkten aan het document mee.


“De gemeente Bergen wil verder bouwen aan een goede relatie tussen gemeente en inwoners. Participatie is daarbij een essentieel onderdeel”, aldus wethouder Arend Jan van den Beld.


Samen bouwen aan vertrouwen
“In het beleidsdocument staat beschreven hoe we met elkaar verder vorm en richting kunnen geven aan participatie”, zegt de wethouder. “Maar participatie is veel meer dan een beleidsdocument, een instrument of een aantal regels. Het vertelt ons van alles over onze samenleving en wat er leeft. Het zorgt ervoor dat we met elkaar in contact staan. We leren elkaar begrijpen, ook als we het niet met elkaar eens zijn. Participatie gaat daarom vooral over mensen en hun omgeving.”


In oktober vorig jaar stelde het college het participatiebeleid al vast. Door corona werd vaststelling in de gemeenteraad twee keer uitgesteld. Op 25 maart vond wel een beeldvormende avond plaats waarbij raadsleden en inwoners vragen konden stellen en feedback konden geven. Het eerdere voorstel is daarop aangepast en vandaag dus door het college vastgesteld. “De betrokkenen gaven aan dat het de wens is dat we aan de slag gaan, en er niet eindeloos over te blijven praten of te discussiëren. Dat gaan we dus ook doen.”


Participatieverordening
Naast het beleid stemde het college ook in met de participatieverordening. Deze verordening komt in plaats van de huidige inspraakverordening. In deze verordening, die voortvloeit voort uit het participatiebeleid, staat vastgelegd hoe inwoners hun mening kunnen geven en actief betrokken kunnen zijn, initiatieven kunnen nemen en wat de spelregels zijn.


Bespreking in commissie en raad
Het voorstel wordt op 3 juni besproken in de Algemene raadscommissie en staat op 17 juni op de agenda van de gemeenteraad.