BERGEN - De gemeente Bergen gaat het omstreden plan voor de herinrichting van het dorpshart toch uitvoeren. Vorige week vernietigde de Raad van State het bestemmingsplan 'De 7 Dorpelingen', omdat er cruciale fouten in zitten. De gemeente gaat die fouten herstellen en de procedure opnieuw opstarten.

Tegenstanders van 'De 7 Dorpelingen' reageren furieus. Zij zien het plan, waarbij naast appartementen ook een grote supermarkt wordt gebouwd, totaal niet zitten. De bewoners kwamen zelf met een alternatief plan maar dat werd afgewezen.

"In het collegeprogramma hebben de partijen afgesproken dat de uitspraak van de Raad van State (RvS) bepalend is", vertelt een boze René Meijer van de stichting Mooier Bergen aan NH Nieuws. "Ze gaan nu door alsof er niets aan de hand is. Dit is een klap in het gezicht van het volk."

De Raad van State vernietigde vorige week het bestemmingsplan omdat de gemeente verzuimd heeft onderzoek te doen naar de gevolgen voor de natuur: op zo'n 400 meter afstand van het bouwgebied ligt het Noordhollands Duinreservaat. Daarnaast zijn er een aantal kleinere omissies rond onder meer de parkeernormen en de goothoogtes.

Vormfouten
Volgens de gemeente gaat het om vormfouten die hersteld kunnen worden. "Inhoudelijke bezwaren zijn door de RvS ongegrond verklaard", redeneert de gemeente in haar persbericht. Toch start de gemeente de procedure van het bestemmingsplan wel opnieuw op omdat dat verplicht is, maar de inhoud van het plan blijft dus hetzelfde. En dat betekent ook de realisatie van een grote supermarkt.

Volgens René Meijer komt de gemeente zijn afspraken niet na. "De weg is nu vrij om samen met omwonenden en betrokkenen om tafel te gaan en een nieuw plan te bedenken. Maar ze veranderen geen fluit. Dit kost allemaal zeer veel tijd en geld. Er ligt nu een kans maar die wordt niet gegrepen. Je ontkent de stem van het volk. Het vertrouwen is verder weg dan ooit."