BERGEN - Eind vorig jaar heeft de gemeente Bergen een oplossing bedacht voor de stikstofproblematiek. Deze oplossing bestond uit een registratiesysteem waarin stikstofbesparingen en nieuwe projecten met elkaar konden worden verrekend, een zogenaamde stikstofdepositiebank. Met steun van enkele gemeenten in de regio is hard gelobbyd voor deze aanpak. Uiteindelijk heeft de minister het plan overgenomen in de Spoedwet stikstof die sinds begin dit jaar van kracht is. De gemeente Bergen heeft het plan voor woningbouw op het BSV-terrein ingediend en heeft deze week de formele toestemming gekregen om de stikstofruimte uit het registratiesysteem te gebruiken.

Stikstof geen zorg meer
De afgelopen maanden konden gemeenten in heel Nederland woningbouwprojecten aandragen voor stikstofruimte uit dit registratiesysteem. Wethouder Klaas Valkering: “Dat eerder dit jaar de minister onze oplossing voor de stikstofproblematiek overnam in de spoedwet was natuurlijk al goed nieuws maar dat nu ook een Bergens project als eerste profiteert van dit idee is helemaal mooi. De ontwikkeling op de BSV-velden is voor Bergen, gezien de woningnood in de regio, ook enorm belangrijk. Nu we ons over stikstof geen zorgen meer hoeven te maken kunnen we het project weer een stap verder brengen.”

Maximumsnelheid verlagen
Het Rijk heeft verschillende maatregelen genomen om de uitstoot van stikstof af te laten nemen. Eén van de maatregelen is de verlaging van de maximumsnelheid naar 100 km per uur. De stikstofruimte die daardoor vrijkwam werd opgenomen in het in mede door de gemeente Bergen bedachte stikstofregistratiesysteem. De komende tijd zullen ook andere maatregelen, waardoor de uitstoot van stikstof afneemt, in dit systeem terechtkomen. Andere (woningbouw)projecten kunnen hier ook baat bij hebben.

Sociale woningbouw op BSV-terrein
Op dit moment ontbreekt het vooral aan sociale huur- en koopwoningen en zogenaamde middenhuurwoningen voor mensen die net teveel verdienen voor een sociale huurwoning. Daar richten we ons in dit woningbouwplan dan ook op. De woningen zullen voor 50% procent bestaan uit sociale huurwoningen, een kwart middenhuurwoningen en een kwart goedkope koopwoningen. Het aantal woningen staat nog niet vast. De definitieve aantallen komen pas vast te staan na de participatie rond Bergen Oost en het bestemmingsplan. Dit staat gepland voor het vierde kwartaal 2020.