EGMOND-BINNEN - Het college heeft dinsdag ingestemd met het bestemmingsplan Herenweg 37 Egmond-Binnen. Het bestemmingsplan lag de afgelopen weken ter visie en er zijn geen zienswijzen ingediend. In het plan wordt onder meer de bedrijfswoning in Manege De Duinrand formeel toegestaan.

Dit bestemmingsplan beoogt de bedrijfswoning in de manege alsnog mogelijk te maken en de bestaande situatie in de stolpboerderij (twee woningen en recreatieve groepsaccommodatie in de stolp en het bijgebouw) planologisch vast te leggen.

Gerust hart
Wethouder Klaas Valkering: “Door langlopende dossiers te sluiten brengen we rust terug in de gemeente. De bedrijfswoning in Manege De Duinrand is een van die dossiers. Daarom hebben we lang gezocht naar een manier om ook hier rust te brengen. Met als resultaat dat de manegehoudster nu met een gerust hart kan wonen in de bedrijfswoning die daar al jaren aanwezig is.”

Het bestemmingsplan wordt op 28 oktober behandeld in de gemeenteraad. De legalisatie van de bedrijfswoning is gestoeld op een nieuwe richtlijn van de VNG die meer mogelijkheden biedt.