BERGEN - De oude zendmast op het grote parkeerterrein in Hargen aan Zee is aan vervanging toe. Daarvoor in de plaats komt een nieuwe, hogere telecom zendmast van 40 meter hoog. Hiermee wordt de mast technisch op de toekomst voorbereid en is de signaaldekking in het duingebied en aan het strand straks een stuk beter. Voor bezoekers, maar ook voor hulpdiensten.

Veiligheid en bereikbaarheid
Wethouder Klaas Valkering: “Met de bosbranden in het Schoorlse duingebied nog steeds vers in het geheugen, is het college blij met de verbeterde bereikbaarheid en daarmee de veiligheid in het natuurgebied.” De nieuwe zendmast past binnen het geldende bestemmingsplan Duingebied en ook de welstandscommissie heeft een positief advies afgegeven. Het college heeft daarom de aangevraagde omgevingsvergunning verleend. Naar verwachting wordt de zendmast in het najaar geplaatst. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de vergunningverlening bezwaar maken.