BERGEN - Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) heeft naar aanleiding van berichtgeving in de media op verzoek van het college van B&W onderzoek gedaan naar de verkoop van gemeentelijk vastgoed in de periode 2013-2019. Het integriteitsbureau bracht afgelopen week verslag uit aan de raadswerkgroep en geeft aan geen onrechtmatigheden te hebben ontdekt. Ook is er geen sprake van het schenden van integriteit.

Eerder dit jaar hebben diverse media gemeld dat gemeente Bergen vastgoedobjecten in de periode 2013-2019 zou hebben verkocht tegen te lage verkoopprijzen. Het gaat daarbij met name om de verkoop van vijftien huurwoningen die eigendom waren van de gemeente Bergen. In meerdere gevallen zouden de woningen verkocht zijn aan de (familie van) de huurder. De objecten zouden zijn verkocht voor prijzen ver onder de WOZ-waarde en onder taxatiewaarde, zonder tussenkomst van makelaars. De gemeente zou door die wijze van verkoop veel geld zijn misgelopen. Naar aanleiding van een raadsdebat over deze kwestie heeft het college van B&W het gerenommeerde integriteitsbureau BING opdracht gegeven tot een onafhankelijk onderzoek.

BING richtte zich op drie onderzoeksvragen:
- Hoe is de verkoop van de genoemde vastgoedobjecten tot stand gekomen (het in kaart brengen van de feiten en omstandigheden)?
- Zijn daarbij de geldende regels gevolgd, inclusief het eigen vastgoedbeleid (de vraag naar rechtmatigheid)?
- Zijn er daarbij aanwijzingen voor onregelmatigheden of onregelmatigheden opgetreden (de vraag naar niet-integer handelen)?

BING heeft alle verkopen in kaart gebracht op basis van dossieronderzoek en interviews. Het bureau komt tot de slotsom dat er geen sprake is van een situatie waarin verhuurde woningen voor een te lage prijs zijn verkocht. Dit geldt ook voor de later bij het onderzoek betrokken overige vastgoedobjecten (snippergroen, percelen, niet-verhuurde woningen). Daarnaast concludeert BING dat er van belangenverstrengeling, vriendendiensten of niet-integer handelen door zowel ambtenaren als bestuurders geen enkele sprake is.

Donderdag 26 september om 21:15 uur wordt het onderzoek in de openbaarheid besproken in de Algemene Raadscommissie (ARC). Het onderzoeksrapport is vanaf nu te lezen op de website van de gemeente: bergen-nh.nl onder de button Vastgoed.