BERGEN - Eind oktober is de boomveiligheidscontrole van start gegaan. De controle duurt 3 à 4 weken en wordt door De Boominspecteurs uitgevoerd bij 9.000 bomen verdeeld over Bergen, de Egmonden, Schoorl en Groet. Tijdens de inspectie wordt duidelijk of een boom een boom zonder problemen, een risicoboom of een attentieboom is. Hier zijn verschillende maatregelen op van toepassing.


3 soorten bomen

Er zijn 3 soorten bomen:

  • boom zonder problemen
  • risicoboom
  • attentieboom

Voor een boom zonder problemen worden geen maatregelen genomen. Deze bomen zijn gezond en in goede staat en worden eens in de drie jaar geïnspecteerd.

Voor een risicoboom kunnen meerdere maatregelen worden genomen. De boom kan worden gesnoeid, waarbij dood hout of gevaarlijke takken worden verwijderd. Hierna is de boom weer veilig en wordt hij als boom zonder problemen geregistreerd. Als een boom zwaar verrot of aangetast is, kan dit betekenen dat de boom niet stevig (instabiel) wordt of een stambreuk krijgt. In dat geval kan een boom voor de veiligheid worden gekapt. Hier wordt dan een kapvergunning voor aangevraagd. Als er acuut gevaar is, wordt een noodkapvergunning afgegeven om een boom direct te kappen. Het normale proces van een kapvergunningaanvraag duurt ongeveer acht weken. De daadwerkelijke kap vindt dan zo’n 3 à 4 maanden later plaats.

Een attentieboom is een boom met een probleem, bijvoorbeeld door rotting of een schimmel. Dit soort bomen worden jaarlijks geïnspecteerd totdat het moment komt dat het probleem een risico wordt. Dan wordt er een kapvergunning aangevraagd om de boom te kappen.

Meer informatie

Hebt u een vraag over de boomveiligheidscontrole? Neem dan contact op met de gemeente via de Fixi applicatie. De Boominspecteurs beantwoorden geen vragen over de staat van een boom.