BERGEN - De gemeente Bergen heeft een anterieure overeenkomst gesloten met Bot Bouw uit Heerhugowaard voor de herontwikkeling van het Dorpsplein in Bergen Centrum. De randvoorwaarden voor deze herontwikkeling zijn in goed overleg met de Bewonersvereniging Bergen Centrum tot stand gekomen. Bot Bouw kan met het sluiten van de overeenkomst nu de volgende fase in door de omgevingsvergunning aan te vragen. Voor de herontwikkeling moet de Bakemaflat worden gesloopt om ruimte te maken voor het project.

Wonen, winkelen en parkeren

Het plan bestaat in hoofdlijnen uit een ondergrondse parkeergarage (46 parkeerplaatsen) met daarboven twee losse gebouwen. Op de begane grond (de plint) is er ruimte voor horeca en detailhandel. Er komen in totaal 29 woningen verspreid over de twee gebouwen, waarvan 12 sociale koopwoningen. Het plan is daarmee kleinschaliger dan eerdere plannen voor deze locatie. Volgens wethouder Klaas Valkering een ideale mix voor een levendig centrum. “Door goed naar onze inwoners te luisteren hebben we rust teruggebracht in het centrum van Bergen. Vanuit die rust komt nu een prachtig resultaat. Met dit plan voegen we niet alleen betaalbare woningen toe, met de ruimte voor horeca en detailhandel draagt het ook bij aan een aantrekkelijke dorpskern.”

Inrichting openbare ruimte

Naast de nieuwbouw krijgt ook de rest van de openbare ruimte een nieuw gezicht. De planvorming daarvoor door de gemeente, loopt parallel aan de planvorming door Bot Bouw. Omwonenden en belangstellenden kunnen in het nieuwe jaar nog meedenken over de inrichting van de openbare ruimte.

Vervolg

De zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst ligt vanaf 19 november zes weken ter inzage. De sloop van de Bakemaflat en het bouwrijp maken start begin 2022. Bot Bouw verwacht in het eerste kwartaal van 2023 te kunnen beginnen met bouwen.