BERGEN - Het college en de voltallige gemeenteraad van de gemeente Bergen doen een dringend appèl op de Minister van Economische Zaken, Micky Adriaansens, om op de kortst mogelijke termijn winkelen in de niet-essentiële sector weer mogelijk te maken.


Ook andere gemeenten stuurden een brief met ongeveer dezelfde strekking naar Den Haag. Wethouder Erik Bekkering (Economische Zaken): “We willen een duidelijk signaal afgeven en slagkracht creëren in deze regio. We hopen dat nog meer gemeenten uit Noord-Holland Noord zich aansluiten.”

In een brief schrijven zij dat de stapeling van economische effecten en financiële lasten voor velen intussen zo hoog is opgelopen dat wordt gevreesd voor sluiting of zowel zakelijk als persoonlijk faillissement, met alle gevolgen van dien. Veel ondernemers komen niet in aanmerking voor de steunmaatregelen en ervaren de pijn dat het onterechte beeld wordt geschapen dat ze ruimhartig gecompenseerd worden.

We maken ons ernstige zorgen over de gevolgen van deze zoveelste lockdown. De gevolgen voor onze ondernemers en over de toekomst van de winkelstraten in onze dorpen. Een minder aantrekkelijk aanbod, een verschaling van de winkelstraten met leegstand en forse negatieve emotionele én maatschappelijke effecten voor iedereen.

De gemeenteraadsfracties en het college vragen dringende aandacht voor de ondernemers in de gemeente Bergen. De huidige lockdown raakt de lokale ondernemers opnieuw. Juist de decemberomzet was erg belangrijk en de aankondiging van de winkelsluiting is, mede door de abruptheid, hard aangekomen.

Zo snel mogelijk heropening

Voor de korte termijn pleit de gemeente Bergen voor veilig winkelen in alle winkels zoals dat eerder is toegestaan en ook goed is gegaan. Ondernemers en dienstverleners hebben zich eerder innovatief en veerkrachtig getoond om veilig winkelen en werken ook nu mogelijk te maken. Ze zijn er klaar voor!

Samenwerken aan duurzaam toekomstperspectief

Voor de lange termijn is een duurzaam perspectief nodig. En dat vereist een nieuw concept, waarbij inwoners en ondernemers op een zo veilig mogelijke en een maatschappelijk verantwoorde manier verder kunnen. Dit is van levensbelang voor de ondernemers in de horeca, de kappers, detailhandel, de sportscholen en vergelijkbare dienstverleners, de culturele sector en voor tal van sport- en andere activiteiten in onze dorpen. De gemeente Bergen, als ook de ondernemers en inwoners, staan klaar om samen met de minister te werken aan een duurzaam toekomstperspectief.