EGMOND AAN DEN HOEF - Het College heeft dinsdag besloten dat de exploitatie van Hoeve Overslot in Egmond aan den Hoef aan Brouwerij Egmond wordt gegund. Het initiatief van de brouwerij heeft zich als beste gekwalificeerd in de openbare inschrijving die hiervoor plaatsvond. Ook bij een externe toetsing behaalde de brouwerij de meeste punten. “Dit initiatief is een mooie aanwinst voor het Slotkwartier als geheel”, aldus wethouder Ernest Briët.


In een deel van Hoeve Overslot blijft een kleinkunstpodium gehuisvest. Het college besloot al eerder dat Stichting Hafre dit mag exploiteren. Voor de exploitatie van het overig deel van de hoeve en voor het naastgelegen pand, Slotweg 44, is in 2021 een openbare inschrijving gestart, waarop drie partijen een inschrijving indienden. Voor Slotweg 44 is geen inschrijving geselecteerd. Aan de hand van de vooraf opgestelde beoordelingscriteria is een selectie voor Hoeve Overslot gemaakt. De inschrijver met de meeste punten bleek Brouwerij Egmond.

Externe toetsing
Om ook over een onafhankelijk advies te beschikken heeft een aanvullende externe toetsing plaatsgevonden. Een externe partij beoordeelde de drie inzendingen aan de hand van de gunningscriteria. Ook bij deze externe toetsing wordt Brouwerij Egmond als beste beoordeeld.

Plan Brouwerij
Brouwerij Egmond heeft het voornemen om de hoeve te gaan exploiteren in samenhang met de locatie aan de Weg over de Bisschop, waar het bier wordt gebrouwen. De inrichting krijgt een sterke link met de brouwerij, namelijk een proeflokaal met een historische uitstraling. Er worden biologische maaltijden geserveerd. In de activiteiten wordt een relatie gezocht met lokale ondernemers en initiatieven.

Het initiatief van de brouwerij omvat verder een uitgebreid plan voor de tuininrichting, met terras, belevingstuin in combinatie met verbouw van grondstoffen voor het brouwproces en natuurinclusieve inrichting. Daarnaast is er nagedacht over het beheer met omwonenden en het samenwerken met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De komende maanden worden gebruikt om verdere afspraken te maken met de brouwerij.