BERGEN - Burgemeester Peter Rehwinkel heeft gisteravond kennisgemaakt met de burgercommissieleden in de gemeente Bergen. Dit stond al eerder op de planning maar kon vanwege de uitbraak van het coronavirus nog niet eerder plaatsvinden. In de bijeenkomst hebben de burgercommissieleden de eed of de belofte afgelegd.

Hoewel nog niet expliciet in de gemeente Bergen is vastgelegd dat burgercommissieleden de eed of belofte afleggen, wordt dit in het kader van integriteit nadrukkelijk van belang geacht. Zij mogen zelf kiezen of ze de eed of de belofte afleggen.

De zittende burgercommissieleden hebben dat nu gedaan in een gezamenlijke bijeenkomst ten overstaan van de burgemeester als voorzitter van de raad. In het vervolg vindt dit bij een benoeming van een nieuw burgercommissielid direct na de benoeming door de raad in een openbare raadsvergadering plaats. Burgemeester Rehwinkel: “Dit is een mooie stap voorwaarts. Ik zie het als een uitdrukkelijke versterking van het gemeentelijk bestuur in Bergen. Integriteit hoort voor ons allen centraal te staan.”

Vertrouwen
Burgercommissieleden ondersteunen de raadsleden van hun fractie. Naast raadsleden zijn ook burgercommissieleden onderdeel van de overheid. Zij dienen het algemeen belang en kunnen met hun handelen het vertrouwen in de overheid versterken. Er moet zorgvuldig worden omgegaan met persoonlijke gegevens van burgers, gegevens van bedrijven en instellingen, politiek gevoelige informatie en andere informatie die in handen van buitenstaanders de belangen van de gemeente zouden kunnen schaden.

Het integriteitsbeleid en voorkomen van belangenverstrengeling is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle bestuurders en qua portefeuille belegd bij de burgemeester. In dit kader past nadrukkelijk het afleggen van de eed/belofte door burgercommissieleden.