CAMPERDUIN - Vorig jaar werd Camperduin als eerste Groene Strand van Noord-Holland officieel geopend. Dit gebeurde door het hijsen van de eerste groene wimpel door wethouder Erik Bekkering. Dit jaar kon opnieuw de Groene Strand wimpel worden gehesen. Het doel van het Groene Strand is een schoon, natuurlijk strand dat recreatieruimte biedt aan mensen en leefruimte aan dieren.

Uitbreiding strandcommunity Camperduin
Het Groene Strand wil de natuur en natuurbeleving weer haar plek op het strand teruggeven. Hiervoor zijn samenwerkingsverbanden gecreëerd tussen gemeenten, terreinbeheerders, lokale ondernemers en vrijwilligers in zogeheten strandcommunities. Dit jaar zijn twee nieuwe vrijwilligersgroepen gevormd in de strandcommunity van Camperduin. Een vogelwachtergroep is door Vogelbescherming Nederland opgeleid om ter plaatse te kunnen monitoren in het broedseizoen. De wachters houden in de gaten of vogels gaan broeden, monitoren de nesten en geven voorlichting aan strandbezoekers. Daarnaast zijn Groene Strandgidsen opgeleid. Zij verzorgen Groene Strandexpedities waarbij ze samen met bezoekers op zoek gaan naar al het wonderlijke en vaak onbekende leven op het strand.

Eerste broedsucces op het Groene Strand van Noord-Holland
HHNK (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) heeft als beheerder van de Hondsbossche Duinen natuur hoog in het vaandel staan. Zij plaatste een afrastering om zo een broedstrand te realiseren. De strandbroeders zijn de laatste jaren sterk in aantallen gedaald in Nederland. Door het creëren van een broedstrand ontstaat er ruimte voor strandbroeders als bontbekplevieren om weer op het strand te gaan broeden. De zware stormen in februari richtten het broedstrand helaas veel schade toe. Net op tijd is het hersteld en werden er extra schelpen neergelegd om vogels te verleiden op het strand te broeden. In Camperduin blijkt dit succesvol. Een eerste paartje bontbekplevieren heeft dit voorjaar gebroed en kreeg twee jongen. Het nestje werd met een kooiconstructie goed beschermd tegen vossen, meeuwen en loslopende honden. Ook werden bezoekers met informatieborden op afstand gehouden.

Mooi resultaat
Wethouder Erik Bekkering is blij dat Camperduin opnieuw de Groene Stand wimpel mag ontvangen en is trots op het eerste, succesvolle resultaat. “Een prachtige stimulans voor het Groene Strand-project. De inspanningen van de strandcommunities werpen na twee jaar al hun vruchten af. Laten we de natuurbeleving voor mens en dier de komende jaren blijvend verbeteren!”

Help mee met het Groene strand
Strandliefhebbers zijn van harte welkom om mee te helpen met het Groene Strand. Bijvoorbeeld door vrijwillig mee te helpen met de jutacties, waarnemingen door te geven met de Groene Strand-app (www.groenestrandapp.nl), Groene Strandgids worden en voorlichting geven of meehelpen bij de broedvogelmonitoring. Alle informatie is te vinden via: www.hetgroenestrand.nl


Het Groene Strand-project is een samenwerking tussen LandschappenNL, IVN Natuureducatie, Stichting ANEMOON, Stichting Duinbehoud en Vogelbescherming Nederland. Het project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.