BERGEN - De coalitie in Bergen laat het plan om een supermarkt te realiseren in het centrum van Bergen varen. In het nieuwe coalitieakkoord wordt ervoor gepleit om de supermarkt op een andere plek in Bergen te situeren.


De supermarkt is een heet hangijzer in Bergen. De bewonersgroep Mooier Bergen verzet zich al tijden tegen het plan. Zij zien het plan, waarbij naast appartementen ook een grote supermarkt wordt gebouwd, totaal niet zitten. De bewoners kwamen zelf met een alternatief plan maar dat werd afgewezen.

Hoewel de meerderheid van de politieke partijen lange tijd wel heil zagen in het plan om een supermarkt in het centrum van Bergen te realiseren, lijkt dat nu voorbij. Bij de argumentatie in het nieuwe formatieakkoord dat gisteren werd gepresenteerd staat te lezen "dat er een functie-invulling moet worden gezocht die gedragen wordt door de maatschappelijke groeperingen die recent betrokken zijn geweest bij de planvorming Harmonielocatie."

Er wordt al lang gesproken over de herinrichting van de entree van Bergen. De zogenoemde Harmonielocatie langs de Dreef en het Plein voldoet niet meer aan de wensen. De plannen die tot nu toe gemaakt werden (en weer sneuvelden) stuitten op veel verzet. Centrumbewoners vonden het veel te massaal en willen het dorpse karakter behouden. De supermarkt, die toch een heet hangijzer was, lijkt nu te worden verplaatst naar een andere plek in Bergen.