BERGEN - Het college van Bergen stelt aan de gemeenteraad voor om huurvermindering te geven aan huurders van gemeentelijk vastgoed. Voor strandexploitanten komt het college daarnaast met extra maatregelen.


De landelijke Coronamaatregelen hebben grote financiële gevolgen voor het merendeel van de huurders van de gemeente. Denk aan instellingen en verenigingen die een gymzaal, sporthal, buurthuis of een andere ruimte huren van de gemeente voor hun activiteiten. Het college wil de financiële gevolgen voor hen enigszins verzachten door alle huurders van gemeentelijk vastgoed in de getroffen sectoren (zoals Cultuur, Sport, Welzijn, Commercieel en Strand) een korting van twee maanden huur te geven, met een maximum van 2000 euro (vergelijkbaar met de landelijke TOGS-regeling).

Duidelijk signaal

Wethouder Valkering: “Naast dat dit een welkome verlichting is voor onze huurders in deze moeilijke tijd wil het college met de huurverlaging als verhuurder ook een duidelijk signaal afgeven. Door zelf de huren te verlagen, hopen we dat andere verhuurders ons voorbeeld volgen. Veel van de ondernemers in onze centra hebben het namelijk heel lastig terwijl zij vaak huren van vermogende vastgoedeigenaren. Wij doen een klemmend beroep op de andere verhuurders in onze centra om ons voorbeeld te volgen en onze middenstanders de lucht te geven die zij zo hard nodig hebben.”

Eigenaren van strandpaviljoens en huurders in de categorie Cultuur, Sport en Welzijn kunnen een hogere korting te krijgen. Het gaat hier om maatwerk. De gemeente beoordeelt de hoogte van de huurvermindering aan de hand van een ‘crisisbegroting’ opgesteld door de huurder.

Terrassen strand

Daarnaast wil het college voor ondernemers op het strand toestaan dat zij het strand voor hun paviljoen kunnen gebruiken als terrassen. Daarnaast wil het college bij het waterschap ervoor pleiten dat de strandpaviljoens een maand langer mogen blijven staan, dus tot 15 november in plaats van 15 oktober. Daarmee hoopt het college dat deze paviljoens mogelijk iets van de misgelopen omzet kunnen inlopen.