BERGEN - Het college van de gemeente Bergen heeft in haar vergadering van 24 september 2019 besloten om advies uit te brengen over de door TAQA voorgenomen drukverhoging in de gasopslag Bergermeer van 133 bar naar 150 bar.

De gasopslag Bergermeer wordt sinds 2014 gebruikt voor opslag van gas. Gas dat afkomstig is uit andere gasvelden (binnen en buitenland) wordt tijdelijk opgeslagen. Als er vraag is naar gas wordt het onttrokken en via een buizensysteem getransporteerd naar de fabriek op het industrieterrein Boekelermeer. Hier wordt het behandeld en verwerkt. De kwaliteit wordt verhoogd, zodat het op het aardgasnetwerk kan worden gebracht.

“Gasopslag en gaswinning is maatschappelijk niet meer uit te leggen, zeker nu de minister heeft besloten om gaswinning uit Groningerveld op korte termijn af te bouwen en te staken. Worden wij nu het kind van de rekening?” aldus wethouder Klaas Valkering.

Het college zal de minister vragen om goed te kijken naar de nut en noodzaak van de gasopslag.