EGMOND - De gemeente Bergen heeft samen met VV Egmond een ontwerp uitgewerkt voor het nieuwe sportcomplex met bijpassend clubgebouw. Het college van burgemeester en wethouders heeft nu besloten aanvullend budget aan de gemeenteraad te vragen voor de aanleg van het nieuwe sportcomplex en clubgebouw aan de Hogedijk.


De fusie en nieuwe huisvesting van de drie lokale voetbalverenigingen in Egmond is essentieel voor het behoud van voetbal in Egmond. Met meer dan 1.100 leden biedt VV Egmond straks aan de Hogedijk een sportieve thuisbasis voor jong en oud, dames en heren op alle niveaus. Een nieuw sportcomplex is daarbij noodzakelijk. Na vijftien jaar hard werken aan de totstandkoming van een fusie, is het voor alle betrokkenen een opsteker dat dit project, als de gemeenteraad akkoord gaat, gerealiseerd kan gaan worden.

Toekomstbestendig complex

De gemeente heeft de afgelopen periode internsief samengewerkt met het bestuur van VV Egmond en met de inzet en ondersteuning van experts zijn verschillende opties van het nieuwe sportcomplex uitgewerkt. Daar is een voorkeursvariant van zowel het college en VV Egmond uitgekomen, waarbij de voorkeur van beide partijen is gevallen om een clubgebouw te realiseren met een kleine tribune.

Het nieuwe sportpark krijgt vijf voetbalvelden: vier van gras en één van kunstgras. De kantine en kleedkamers komen in het midden, zodat alles dicht bij elkaar is. Dit maakt het makkelijk voor iedereen om elkaar te ontmoeten en samen te komen. De ingang van het park ligt dicht bij de parkeerplaatsen, wat het makkelijk maakt om het sportpark te bereiken.

Maatschappelijk belang

In nauwe samenwerking tussen de, bij VV Egmond betrokken, vrijwilligers en de gemeente is de afgelopen jaren toegewerkt naar het moment om de aanleg van een nieuw sportcomplex te realiseren. Het college en VV Egmond zijn zich bewust van het belang van het nieuwe sportcomplex. Er zijn zoals beloofd maatregelen onderzocht om de verkeersveiligheid te verbeteren en de risico’s die horen bij de spuitzones van de bollenteelt te matigen. Daarnaast zijn er gesprekken met buurtcoaches en meerdere lokale maatschappelijke partijen om de sociale impact van het sportcomplex te vergroten.

Deze inspanningen zorgen ervoor dat het nieuwe complex een centrale plek wordt voor ontmoeting en activiteit in de Egmonden. “Ook speelt het nieuwe sportcomplex een rol in de verdere ontwikkelingen van de dorpen”, vertelt wethouder Marco Wiesehahn. “De locaties van SV Adelbert en VV Egmondia die vrijkomen, bieden nieuwe kansen die kunnen variëren van woningbouw en/of maatschappelijk gebruik tot aanvullende natuurontwikkeling. Het college wil dit met inwoners, ondernemers en andere stakeholders verder gaan ontwikkelen.”

Eenmalige subsidie noodzakelijk

Om uitvoering te geven aan het ontwerp van het voetbalcomplex en om het clubgebouw te realiseren zijn aanvullende financiën nodig. Onderdeel van deze aanvraag is een eenmalige subsidie van € 950.000,-. De gemeente legt dit sportpark aan en het college vraagt nu de benodigde budgetten aan bij de gemeenteraad om uitvoering te kunnen geven aan de plannen.

Wiesehahn licht toe: “Deze eenmalige subsidie is noodzakelijk vanwege unieke omstandigheden: de bouwkosten zijn aanzienlijk gestegen en de financieringsrente is sterk verhoogd sinds de start van het project, dat al meerdere juridische procedures heeft doorstaan. Deze financiële steun maakt het mogelijk om een duurzaam, milieuvriendelijk en modern complex te bouwen dat niet alleen energieneutraal is, maar ook gebruikmaakt van innovatieve energieconcepten, zoals warmtepompen en duurzame bodemwarmte. Het college is overtuigd dat deze investering essentieel is voor de toekomst van de voetbalsport en meer in het bijzonder de gemeenschapszin in en tussen de Egmonden.”

Vervolg

Tijdens de commissievergadering wordt het voorstel voor de extra subsidie besproken en de gemeenteraad neemt daarna een besluit.