BERGEN - Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag (17-12-2019) besloten de gemeenteraad voor te stellen De Beeck te herbouwen. In het voorstel geeft het college aan dat het gebouw, met zwembad en multifunctionele raadzaal, op dezelfde plek moet terugkomen. ‘De raad en het college hebben meermaals unaniem via besluiten beloofd de Beeck te herbouwen vanwege het grote belang van het zwembad voor onze dorpen. Dat het ondanks alle tegenslagen nu is gelukt om de bouw rond te krijgen is geweldig nieuws,’ aldus wethouder Klaas Valkering.

Op dezelfde plek, en beter en duurzamer. Aangepast aan de eisen van vandaag. Dat is het uitgangspunt voor het college. Daarmee voldoet het college ook aan de raadsbesluiten van 8 maart en 4 oktober van 2018. Bovendien blijft met de herbouw op dezelfde locatie de uitkering van het verzekeringsgeld gewaarborgd. Een alternatieve keuze zoals het zwembad of de raadzaal uit de opgave halen of verplaatsing van het gebouw naar elders, betekent een drastische vermindering van de uitkering.

Voor iedereen
“Door de grote inspanning van voormalig wethouder Jan Houtenbos kunnen we vandaag de raad voorstellen de Beeck te herbouwen. We zien De Beeck als een heel belangrijke voorziening voor onze inwoners en bezoekers. Het moet er straks weer bruisen van de activiteiten, van de drie reddingsbrigades tot de balletlessen voor de Bergense jeugd. Daarom stellen we de raad voor om te investeren in een mooie en toekomstbestendige voorziening waar iedereen met plezier gebruik van kan maken” , aldus wethouder Valkering.

De fundering blijkt in een te slechte staat om hier bovenop de nieuwe Beeck te kunnen bouwen. Het college stelt de raad daarom voor om tweeëneenhalf miljoen voor te financieren voor deze extra investering. Door de inzet van een weinig gebruikt wetsartikel vanuit de wet ruimtelijke ordening kan dit bedrag weer terugvloeien naar de gemeente door een belasting op de winsten van de ontwikkelaars in het gebied. De omgeving van De Beeck geldt immers als woningbouwontwikkelingsgebied.

Duurzame keuzes
Bij het nieuwe gebouw hoort ook een zeer ambitieuze visie op duurzaamheid. Het college gaat voor een ‘groen’ gebouw. Zo biedt het dak straks plaats aan 1150 zonepanelen, wordt er een groendak op de lage bouwdelen toegepast en zijn er geavanceerde warmte- en luchtpompen in het gebouw. Het gebouw wordt niet alleen een gastvrije plek voor de gebruikers, hiermee wordt ook een toekomstbestendige voorziening neergezet.

De gemeenteraad vergadert in januari over de toekomst van de Beeck. Inwoners die iets vinden van de herbouw van de Beeck kunnen tijdens de commissievergadering hun stem laten horen.