EGMOND - Bij enkele agrariërs in de Egmonden is onrust ontstaan over de participatie rond de plaatsing van zonnepanelen in de gemeente Bergen. Het gaat om een agrarisch gebied in Egmond-Binnen dat is aangewezen als zoekgebied voor zonnepanelen. Hoewel het om een eerste peiling gaat en is aangegeven dat de plaatsing niet doorgaat als de grondeigenaren tegen de plaatsing van de zonnepanelen blijven, blijven zij bezorgd. Daarom kiest het college ervoor om de agrariërs en de belangenorganisaties uit te nodigen voor een gesprek.


Wethouder Klaas Valkering: ”Dit is een lastig onderwerp. We hebben met elkaar de opgave om toekomst te bieden aan onze agrarische ondernemers en ook om onze gemeente verder te verduurzamen. Als boerenzoon begrijp ik de zorgen van de agrariërs maar al te goed. De waardevolle bollengrond die nu deel uitmaakt van het zoekgebied is voor een groot deel ooit nog door mijn vader en opa geschikt gemaakt voor de bollenteelt. Daarom ga ik nu ook graag namens het college met deze agrariërs in gesprek.”

De aanwijzing van zoekgebieden voor zonnepanelen vindt plaats in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES). Daarin zoeken gemeenten in heel Nederland samen met inwoners en grondeigenaren naar locaties voor het opwekken van groene energie. Bergen doorloopt dit proces op dezelfde manier als andere gemeenten in de regio en maakt daarbij gebruik van experts op het gebied van landschap, energie en participatie. Daarbij hanteert de gemeente het uitgangspunt dat draagvlak voor een zoekgebied onder inwoners en grondeigenaren doorslaggevend is voor de besluitvorming. Zo is eerder na protest van natuurorganisaties een zoekgebied voor windmolens langs de Hondsbossche Zeewering geschrapt en is na vraag vanuit de gemeenteraad juist een zoekgebied rond dorpskernen voor kleine zonneveldjes toegevoegd.

Op verzoek van de Provincie Noord-Holland zijn ook de windmolens langs de N9 tegen de grens met Schagen geschrapt. De provincie heeft binnen de RES een belangrijke stem.

Deze bollenvelden zijn, op één zoekgebied na, de enige locatie waartegen zij geen bezwaar zou hebben. Op basis van die reactie van de provincie wordt nu dan ook de mening van de grondeigenaren en inwoners gepeild.