BERGEN - Gemeenten krijgen steeds meer opdrachten vanuit de Rijksoverheid om klimaatverandering tegen te gaan. Klimaat wordt daarmee de komende jaren een structureel onderdeel van het beleid van de gemeente Bergen. Het college van Bergen legt daarom op 24 september het Ambitiedocument Klimaat voor aan de gemeenteraad. In het ambitiedocument staat hoe de gemeente de ambities en opdrachten van het Rijk wil waarmaken en hoe zij daarin willen samenwerken met de gemeenten Uitgeest, Heiloo en Castricum.

Verantwoordelijkheid voor de jeugd

“Wij hebben het voorrecht om in deze fantastische omgeving te leven. Het is onze verantwoordelijkheid als overheid om ervoor te zorgen dat ook onze kinderen en de kinderen van onze kinderen kunnen genieten van dit voorrecht”, aldus het college in het ambitiedocument.”

Ambities en opdrachten

De gemeente Bergen heeft onder meer de ambitie om 1200 huizen per jaar te verduurzamen. Naast de gemeentelijke ambities heeft het Rijk de gemeenten ook nog drie opdrachten gegeven: het Klimaatakkoord, Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en Nederland Circulair. Deze opdrachten zijn niet vrijblijvend, gemeenten moeten zich namelijk houden aan de Klimaatwet. Er zijn de afgelopen jaren al veel goede resultaten behaald door de lokale energiecoöperaties en in de samenwerking tussen de gemeenten met andere partners. He

t Ambitiedocument Klimaat is een volgende stap.

Investeren in klimaat

Investeren in klimaatmaatregelen levert veel voordelen op voor onze gezondheid, veiligheid, welvaart en welzijn.

Nu gericht investeren in klimaatadaptatie,

circulaire economie en duurzame energie brengt kosten met zich mee. Uit onderzoek blijkt echter dat dit zichzelf op termijn voor een groot deel terugbetaalt doordat het schade voorkomt.

Vanaf 2022 wordt er ook financiële compensatie vanuit het Rijk verwacht voor het uitvoeren van het Klimaatakkoord.

Denkt u ook mee?

De klimaatopdrachten hebben veel impact op onze leefomgeving en op onze manier van wonen, consumeren en verplaatsen. Over alle onderwerpen gaat de gemeente daarom de komende jaren in gesprek met belanghebbenden, zoals inwoners, bedrijven en ondernemers. De ene keer gaat dat over het opwekken van duurzame energie, een andere keer gaat het over het “vergroenen” van uw tuin of over mobiele laadpalen. Wilt u meedenken over de klimaatplannen van de gemeente? Meldt u zich dan aan voor het inwonerspanel klimaat via

klimaat@debuch.nl

Besluit

Besluitvorming in de gemeenteraad vindt plaats op 24 september. U vindt het concept-ambitiedocument bij de vergaderstukken op raadbergen-nh.nl.