BERGEN - De realisatie van 152 woningen op het voormalige BSV-terrein en het terrein van De Beeck is weer een stap dichterbij. Het college van de gemeente Bergen heeft besloten het ontwerp bestemmingsplan ter visie te leggen. Het plan dat vanwege het vele groen en water is gedoopt tot ‘Parck de Beeck’ is in een eerder stadium besproken met vertegenwoordigers van belangenverenigingen en omwonenden.

Woningen hard nodig
Bergen heeft dringend behoefte aan nieuwe woningen voor onze inwoners die geen (betaalbare) woning kunnen vinden en voor de aanwas met nieuwe bewoners. Wethouder Klaas Valkering: “Dit is een mooi resultaat en een flinke stap verder bij de realisatie van die broodnodige betaalbare woningen voor onze inwoners. Door in alle rust goed te luisteren naar de geluiden van omwonenden en belanghebbenden leggen we nu een plan ter visie dat echt voelt als een win-win. Een flink aantal betaalbare woningen erbij, en plan dat qua inrichting en duurzaamheid ook mooi aansluit bij de omgeving.” Voor het BSV-terrein is nu gerekend op de bouw van 152 woningen. De woningen nemen de plaats in van de voetbalvelden van de voormalige voetbalclub BSV en het terrein links van De Beeck waar het voormalig uitvaartcentrum staat.


Betaalbare woningen
Deze woningen zijn opgedeeld in 110 appartementen en 42 grondgebonden woningen. KennemerWonen neemt 76 appartementen/woningen in de sociale huur voor haar rekening. 44 appartementen worden in de middenhuur verhuurd. De resterende 32 woningen komen beschikbaar voor koop tot maximaal € 400.000.

Verschillende scenario’s
Het college heeft uit drie scenario’s het meest kansrijke scenario gekozen. Deze drie scenario’s zijn in een eerder stadium aan omwonenden en belanghebbenden voorgelegd. In het gekozen plan zijn vijf appartementengebouwen in de noordwesthoek ingetekend. Hierdoor wordt afstand tot omliggende bestaande woningen en het buitengebied gecreëerd. Ieder appartementengebouw is maximaal drie bouwlagen hoog en heeft 22 appartementen per gebouw. De grondgebonden woningen liggen voornamelijk in de zuidoosthoek nabij de Kerkedijk en Oudburghweg. Om goed aan te sluiten bij de natuurrijke omgeving zal de nieuwe wijk daarnaast groen en waterrijk worden ingericht. Een scenario waarin nog meer woningen werden gerealiseerd is vanwege de extra belasting op het gebied afgevallen.

Procedure
Het bestemmingsplan voor het BSV-terrein ligt vanaf vrijdag 26 maart gedurende zes weken digitaal ter inzage. Via www.ruimtelijkeplannen.nl kunnen alle documenten worden ingezien. Tijdens deze periode van zes weken kan door een ieder een zienswijze worden ingediend. Voor de zomer wordt het bestemmingsplan en de zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraad.