BERGEN - Het college en directie en Raad van Toezicht van Museum Kranenburgh zijn met elkaar in gesprek over een oplossing voor de zorgelijke financiële situatie van het museum. Vorige week stuurde de Raad van Toezicht van Kranenburgh een brandbrief naar het college waarin staat dat het voortbestaan onzeker is zonder financiële hulp. “De impact van de coronamaatregelen is zodanig dat financiële steun vanuit de gemeente nodig is om te kunnen blijven voortbestaan. Als college erkennen we de uiterst zorgelijke situatie”, zegt wethouder Antoine Tromp (Cultuur). “Onze insteek is dat er een oplossing komt. Het college overweegt een financieel steunpakket.”

De wethouder benadrukt het belang van Kranenburgh voor Bergen. “Kranenburgh is als museum en culturele buitenplaats een grote culturele trekpleister voor Bergen. Daarnaast is het museum de beheerder en hoeder van de gemeentelijke kunstcollectie.”

Door de coronacrisis zijn de inkomsten van het museum in het voorjaar weggevallen. Museum Kranenburgh is vrijwel geheel afhankelijk van publieksinkomsten. Nu die door de anderhalvemeter-maatregelen, die mogelijk nog tot in 2021 voortduren, nog langer achterblijven, wordt Kranenburgh ver in de rode cijfers geduwd.

Afgelopen tijd heeft het museum alle zeilen bijgezet om de effecten van de sluitingsperiode op te vangen (de deuren waren ruim twee maanden noodgedwongen gesloten) en de heropening op 2 juni mogelijk te maken. Ook stuurt het museum voortdurend bij waar mogelijk, in organisatie, programmering en financiën.

Financiële prognose
College en Kranenburgh hebben afgesproken dat Kranenburgh direct na het zomerreces een actuele financiële prognose voor 2020 en 2021 aanlevert. Met daarbij een overzicht van de bedragen van de steunmaatregelen waarvan Kranenburgh gebruikmaakt of verwacht te kunnen maken. Ook wordt overzicht gegeven van de maatregelen die het museum zelf kan nemen en die financieel positief kunnen bijdragen of al hebben bijgedragen. Op basis hiervan wordt een aantal oplossingsrichtingen uitgewerkt.

Het college heeft vandaag de gemeenteraad geïnformeerd over de financiële situatie van Kranenburgh. In september wordt de raad geïnformeerd over de wijze waarop het college denkt dat een incidentele oplossing het beste mogelijk is. Hierna neemt het college een besluit en vervolgens de raad.