BERGEN - Tot en met 29 maart lag de concept structuurvisie voor Bergen Oost ter inzage. Na de eerste participatieronde –inwoners konden een digitale enquête invullen, via Zoom en Facebook vragen stellen en 1-op-1 in gesprek gaan met de wethouder - zijn er 30 zienswijzen ingediend bij de gemeente. Het college heeft op basis van de zienswijzen en de reacties uit de online participatie de visie aangepast. Daarnaast concludeerde het college dat het nodig is om meer tijd te nemen om te praten over de verkeersstructuur in het gebied.

Verkeersstructuur en randvoorwaarden samen invullen

De belangrijkste aanpassing is dan ook het weglaten van een invulling van de verkeersstructuur. De reacties en zienswijzen maakten duidelijk dat er meer tijd nodig is om dit goed af te stemmen met de omgeving. Het college is van plan om in de zomer de participatie met de omgeving te starten over de verkeersstructuur. Ook wil het college de randvoorwaarden voor de ontwikkellocaties in het gebied verder uitwerken samen met de omgeving.

‘Waardevolle ideeën’
Wethouder Klaas Valkering: “Als college hebben we goed geluisterd naar de wensen van de inwoners uit Bergen Oost en de structuurvisie aangepast. Uit de participatie zijn namelijk veel waardevolle ideeën voortgekomen. Tegelijkertijd zien we dat we over een aantal onderwerpen, waaronder de verkeersstructuur, nog verder in gesprek moeten met de inwoners. Daarom hebben we voor dit onderdeel nu speciaal een lege bladzijde opgenomen in de structuurvisie die we de komende tijd samen met onze inwoners willen vullen.”

Online participatie
De oostrand van de kern Bergen is een gebied waarin verschillende functies aanwezig zijn en waar in de nabije toekomst een aantal dingen gaat veranderen. Om deze ontwikkelingen goed op elkaar af te stemmen, heeft de gemeente een ontwerp voor een structuurvisie gemaakt. Deze structuurvisie lag tot en met 29 mei ter inzage. In een structuurvisie worden nog geen besluiten genomen over de exacte invulling van het gebied. Omdat vanwege de Corona-maatregelen een inloopbijeenkomst niet mogelijk was, konden inwoners online participeren. Zo vulden 115 personen de enquête in op ikdenkmeeoverbergen.nl en namen inwoners deel aan een openbaar toegankelijke online sessie via Facebook en Zoom. Mensen die behoefte hadden aan een 1-op-1-gesprek met de wethouder over de structuurvisie konden daarvoor een afspraak maken.