BERGEN - Het tenniscomplex van tennisclub Bergen is na 37 jaar aan een renovatie toe. De totaalsom van de renovatie staat begroot op €615.000,-. Hiervoor heeft de tennisclub een lening nodig van €400.000,-. De voorwaarde van de bank is dat de gemeente borg staat. Het college heeft op basis van het bestaande financiële beleid positief besloten en de raad voorgesteld borg te staan.


Het college vindt dat de renovatie, van één van de grootste verenigingen van Bergen, een maatschappelijk belang heeft. Daarom staat het college positief tegenover de borgstelling.


Duurzaam

Hieraan wordt wel de voorwaarde gesteld om het schijnsel van de baanverlichting te beperken. De tennisclub zet daarom in op nieuwe led-armaturen inclusief kappen die een minder uitstralend effect hebben. De tennisclub wil, in het kader van duurzaamheid, ook inzetten op zonnepanelen. Uiteraard wordt dit initiatief door het college omarmd.


Stichting Waarborgfonds Sport
Om financiële risico’s te beperken gaat het college graag in op de samenwerkingsmogelijkheid met de Stichting Waarborgfonds Sport. Aan de raad wordt voorgesteld om weliswaar voor een periode van 15 jaar €400.000,- borg te staan, maar hiervan dekt de Stichting Waarborgfonds Sport €200.000,- af, op basis van een borgstelling richting de gemeente Bergen. Op dinsdag 18 juni a.s. wordt het voorstel in de commissievergadering van de gemeente Bergen besproken. Vervolgens vindt op donderdag 4 juli a.s. besluitvorming in de gemeenteraad plaats.