BERGEN - Tot en met 12 oktober 2022 lagen de ontwerpbesluiten voor de vergunningen voor Hotel Prins Maurits en voor Eyssenstein Appartementen ter inzage. Hierop zijn vijf zienswijzen ontvangen. Deze zienswijzen zijn beantwoord in een Nota van Zienswijzen. Met het vaststellen van de Nota van Zienswijzen door het college zijn de vergunningen nu verleend. Het gaat om de omgevingsvergunningen om af te wijken van het bestemmingsplan en het aanleggen van een uitrit.


Projecten Prins Maurits en Eyssenstein

De plannen bestaan uit de sloop van zowel Hotel Prins Maurits als het rijtje recreatiewoningen aan de Zeeweg met de naam Eyssenstein Appartementen. Het tussenliggende parkeerterrein maakt ook deel uit van de ontwikkeling. Het gebouw van de reddingsbrigade blijft zoals het is. Op de Van Hasseltweg 7 wordt Hotel Prins Maurits met 24 hotelkamers vervangen door een gebouw met 30 recreatieappartementen. Het rijtje recreatiewoningen van Eyssenstein wordt vervangen door een gebouw op de hoek van de Zeeweg en de Van Hasseltweg. Hierin komen 39 recreatieappartementen, een woonappartement en op de begane grond commerciële voorzieningen.

Een stap verder

Wethouder Yvonne Roos–Bakker is verheugd: “Heel mooi dat we weer een stap verder zijn richting de bouw van bijna 70 nieuwe recreatieappartementen zo dichtbij het strand.”

Vervolg

De plannen worden de komende maanden verder uitgewerkt. Op een later moment worden de omgevingsvergunningen voor de activiteit bouw aangevraagd. Deze worden ook ter inzage gelegd.

Meer informatie over de projecten kan worden verkregen in het kantoor van de initiatiefnemer Torero Invest op locatie: Zeeweg 42, 1865 AC, Bergen aan Zee, of kijk op www.ruimtelijkeplannen.nl.