BERGEN - Het college van B en W wil het huishoudelijk afval vanaf 2023 laten inzamelen door de werkorganisatie BUCH. Het huidige contract met HVC loopt eind 2022 af. Beide partijen deden een aanbod voor de dienstverlening vanaf 1 januari 2023. Het college koos daarop voor de aanbieding van de werkorganisatie. Niet alleen is het aanbod financieel gunstiger, ook de lokale kennis en de korte lijnen met andere taken van de BUCH-werkorganisatie -zoals wijkbeheer en handhaving- zijn voor het college belangrijke pluspunten.

Korte lijnen en lokale kennis
Wethouder Erik Bekkering: “We hebben hoge ambities wanneer het gaat om het terugbrengen van onze kilo’s restafval en het hergebruiken van grondstoffen. De inzet van onze inwoners maakt daarbij het verschil, dus willen we hen ondersteunen en faciliteren om hun afval zo goed mogelijk te scheiden. Door de inzameling zelf te doen, verwachten we onze inwoners beter te kunnen bereiken, eerder feedback te krijgen en daar sneller op te kunnen reageren. We zijn immers elke dag op straat en in de wijken aan het werk en we spreken inwoners regelmatig over allerlei onderwerpen.”

De BUCH-werkorganisatie heeft contacten met alle buurt- en wijkverenigingen binnen de gemeente en heeft meerdere wijkbeheerders, handhavers en gebiedsregisseurs in dienst. Zij kunnen snel worden betrokken, bijvoorbeeld bij klachten over bijplaatsingen of overvolle containers. Ook informatie over verbouwingen of wegomleggingen komt snel en gemakkelijk bij de inzamelorganisatie.

Financieel gunstiger
Een derde belangrijke reden om hiervoor te kiezen is dat het aanbod van de werkorganisatie financieel lager uitvalt. Hiermee verwacht het college de stijging van de kosten voor afval op de lange termijn beperkt te houden voor inwoners.

Grondstoffenbeleidsplan
De BUCH-werkorganisatie zamelt al jaren het afval in voor de gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo. In deze gemeenten kregen inwoners vorig jaar al een container voor plastic, metaal en drinkpakken (PMD) en betalen inwoners per keer dat hun grijze bak wordt geleegd. De gemeente Bergen voert deze veranderingen ook door. De gemeenteraad heeft dat unaniem besloten in het voorjaar van dit jaar bij het vaststellen van het nieuwe grondstoffenbeleidsplan. Daarin staat hoe de gemeente samen met inwoners de hoeveelheid restafval kan terugbrengen tot 30 kilo per inwoner. Nu is dat nog 230 kilo per inwoner per jaar.

Nog dit jaar komst plastic bak
Dit jaar en komend jaar werkt de gemeente samen met HVC verder aan de ambities uit het grondstoffenbeleidsplan. Zo start HVC eind dit jaar met de invoering van de container voor PMD, oftewel de ‘plastic bak’. Binnenkort ontvangen inwoners hierover een brief en start de HVC een uitgebreide communicatiecampagne.

Meer informatie
Het voorstel staat op 14 oktober op de agenda van de Algemene Raadscommissie. Dan wordt ook besproken of het onderwerp op de agenda van de gemeenteraad op 28 oktober of 4 november wordt geplaatst.

Meer informatie over afval en het grondstoffenbeleidsplan ‘Van afval naar grondstof 2022-2030’ vindt u op www.bergen-nh/afval.