BERGEN - Het college van Bergen wil de wildgroei van nieuwe recreatieparken in de gemeente een halt toe roepen. Teveel recreatieparken zijn volgens het college slecht voor de leefbaarheid van de dorpen en zorgen voor een te eenzijdig vakantieaanbod. Het college stemde op 1 maart in met een bestemmingsplan dat de bouw van dit soort parken verbiedt.

Wethouder Erik Bekkering: “We wonen in misschien wel de mooiste gemeente van Nederland. Dat moeten we vooral zo houden. Wanneer in onze gemeente alle campings veranderen in recreatieparken wordt ons toeristisch aanbod te eenzijdig. Dat raakt aan de kwaliteit van onze gemeente en ons profiel als recreatieve gemeente.”

“Onze gemeente is niet gebaad bij nog meer recreatieparken”, vervolgt wethouder Klaas Valkering. “Recreatieparken, zeker wanneer het er te veel zijn, zorgen voor veel overlast bij inwoners. Ze trekken veel verkeer aan en zorgen het hele jaar door voor overlast van bijvoorbeeld houtkachels. Als de campings dan toch moeten verdwijnen dan zie ik daarvoor liever betaalbare woningen terugkomen voor onze inwoners.”

Nieuw bestemmingsplan
In het nieuwe bestemmingsplan dat zal gelden voor de gehele gemeente is een verbodsbepaling opgenomen voor het oprichten van nieuwe recreatieparken. Ook het uitbreiden van bestaande parken is niet langer mogelijk. De verbodsbepaling gaat direct in, maar vervalt als de gemeenteraad zou besluiten het bestemmingsplan niet vast te stellen of te lang wacht met het vaststellen daarvan.

Proces
Het Facetbestemmingsplan Recreatie waarin het verbod op nieuwe recreatieparken wordt geregeld, ligt ter visie vanaf 4 maart voor zes weken. Nadat een ieder de mogelijkheid heeft gehad hiertegen een zienswijze in te dienen wordt het bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. Als de gemeenteraad instemt dan is het verbod definitief.