BERGEN - De uitbraak van het Coronavirus heeft grote gevolgen voor de culturele sector. Ook in Bergen is dat het geval. Het college van Bergen wil graag een helpende hand bieden. Concreet ligt er nu een voorstel van het college aan de raad om Museum Kranenburgh financieel te ondersteunen. Dit is een belangrijk onderdeel van een breder steunpakket aan de Bergense cultuursector waartoe de raad heeft opgeroepen eind juni.

Wethouder Antoine Tromp: “Het grote probleem is dat de organisaties heel erg afhankelijk zijn van publieksinkomsten en die zijn drastisch afgenomen. Daarnaast konden veel voorstellingen en evenementen niet doorgaan, maar daarvoor zijn al wel kosten gemaakt.”

Voorstel extra subsidie Kranenburgh
In juni stuurde de Raad van Toezicht van Kranenburgh een brandbrief naar het college waarin staat dat het voortbestaan van het museum onzeker is zonder financiële hulp van de gemeente. Antoine Tromp: “Als college erkennen we de uiterst zorgelijke situatie. Kranenburgh is als museum en culturele buitenplaats een grote culturele trekpleister voor Bergen. Daarnaast is het museum de beheerder en hoeder van de gemeentelijke kunstcollectie.”

Het college stelt voor om voor 2020 een eenmalige aanvullende subsidie van maximaal €353.320,- en voor 2021 een eenmalige aanvullende subsidie van maximaal €343.000,- te verstrekken aan Kranenburgh. Het gaat om maximale bedragen. Het museum heeft ook fondsen aangeschreven en een beroep gedaan op steunmaatregelen vanuit het rijk. Het is nu nog onbekend of deze worden toegekend. Worden deze toegekend, dan wordt dit in mindering gebracht op de aanvullende subsidie van de gemeente.

Het museum heeft inmiddels bezuinigingsmaatregelen genomen voor 2020 en zal dit ook doen voor 2021. Ook heeft het de afgelopen tijd waar mogelijk bijgestuurd in organisatie, programmering en financiën. Kranenburgh probeert daarnaast extra sponsoren te werven en zet eigen vermogen in.

Motie gemeenteraad
Eerder nam de raad unaniem een motie aan waarin zij het college vraagt te werken aan een steunpakket voor 2020/2021 voor de culturele instellingen in Bergen. Het gaat dan bijvoorbeeld om Cinebergen, Holland Music Sessions en de Kunst10daagse. Het college bekijkt momenteel per organisatie wat de benodigde gemeentelijke financiële steun is en neemt hierover in september een beslissing.

Het motto van de gemeente Bergen in deze Coronatijd is ‘veilig welkom’. “Onze gemeente heeft een grote aantrekkingskracht vanwege het brede en diverse aanbod op het gebied van kunst en cultuur. Dat willen we onze inwoners en bezoekers blijven aanbieden. Ook daarom is het behoud van onze culturele infrastructuur van economisch en maatschappelijk belang.”