BERGEN - De uitbraak van het Coronavirus heeft grote gevolgen voor de culturele sector. Ook in Bergen is dat het geval. Het college van Bergen wil graag een helpende hand bieden. Cinebergen, International Holland Music Sessions en de Kunst10Daagse krijgen dit jaar extra financiële steun van gemeente Bergen. Daarnaast wordt een bedrag gereserveerd voor mogelijke tegenvallers die dit jaar nog kunnen ontstaan in de culturele sector en voor alternatieve voorstellen van culturele organisaties om in aangepaste vorm (coronaproof) de programmering te hervatten.

Het gaat om een eenmalige aanvullende subsidie van maximaal €85.000,-. Het bedrag komt overeen met de extra uitkering die de gemeente krijgt vanuit het gemeentefonds om de lokale culturele infrastructuur in stand te houden.

Dit is een belangrijk onderdeel van een breder steunpakket aan de Bergense cultuursector waartoe de raad met een unaniem aangenomen motie opriep eind juni. Voor de financiële ondersteuning van Kranenburgh heeft het college onlangs een voorstel aan de raad gedaan. Een deel van deze ondersteuning wordt gefinancierd door het cultureel noodfonds van de provincie. De schade ontstaat met name doordat het aantal bezoekers drastisch minder is en het niet doorgaan van evenementen.

Naast financiële ondersteuning door de gemeente wordt ook een beroep gedaan op het cultureel noodfonds van de provincie. De schade bij de cultuursector ontstaat met name doordat het aantal bezoekers drastisch minder is en het niet doorgaan van evenementen.

Wethouder Antoine Tromp: “Hiermee houden we in ieder geval de minimale culturele infrastructuur van Bergen in stand. Per organisatie is de financiële hulp maatwerk, we kijken per organisatie zorgvuldig of en hoe we die het beste kunnen helpen. Het gevaar op de langere termijn is hiermee niet afgewend, maar deze instellingen kunnen in ieder geval nu door tot het einde van het jaar. We kijken nu al naar eventuele mogelijke maatregelen voor 2021.”