BERGEN - Theo van Eijk is met ingang van 20 november aangesteld als kwartiermaker bij de gemeente Bergen. Hij gaat aan de slag met de aanbevelingen uit het rapport “Met vertrouwen vooruit in Bergen”, dat is opgesteld door de heer B. Schneiders en met de vastgestelde Focusagenda.

Opdracht
De kwartiermaker treedt op als procesbewaker van de punten uit de focusagenda en de aanbevelingen uit het rapport Met vertrouwen vooruit in Bergen. Hij treedt op als initiatiefnemer met betrekking tot de punten:
· Werken aan vertrouwen
· Participatie
· Ruimtelijke ordening (in combinatie met de portefeuillehouder RO)
· Communicatiebeleid
Verder gaat hij werken aan verbetering van de bestuurscultuur, teambuilding en aan verbinding raad – college.

Theo van Eijk
De heer Van Eijk (65 jaar), is een zeer ervaren bestuurder. Hij bekleedde de functie van (wnd) burgemeester in de gemeenten Medemblik, Hollands Kroon, Aalsmeer, Uitgeest en Montfoort. Hij is wethouder geweest in de gemeente Hoorn en was namens het CDA lid van Provinciale Staten.